Kết quả Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ 12 tháng 1, 2018

Nhằm tổ chức các hoạt động thể dục thể theo chào mừng Hội nghị công chức, viên chức và người lao...

Đọc tiếp
Kết quả Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017 8 tháng 1, 2018

Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, chào mừng...

Đọc tiếp
Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 15 tháng 12, 2017

Theo Thông báo số 128 ngày 12/12/2017 của Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Đọc tiếp
Thành lập các cơ quan giúp việc Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 2 tháng 12, 2017

Ngày 01/12/2017, Công đoàn Trường ban hành Quyết định số 122/QĐ-CĐ về việc thành lập các cơ quan...

Đọc tiếp
Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 2 tháng 12, 2017

Ngày 01/12/2017, Công đoàn Trường ĐHLN ký ban hành Thông báo số 121/TB-CĐ về việc phân công nhiệm vụ...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 42 kết quả.
của 9