TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Hướng dẫn bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN Ngày 18/9/2017, BTV Công đoàn Trường ban hành Hướng dẫn số 93/HD-CĐ xét thi đua khen thưởng trong nữ CBVC, LĐ năm học 2016-2017
Công tác Tuyên truyền giáo dục
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Viêt Nam (28/7/1929-28/7/2017) Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
NỮ CÔNG
Tổ chức các hoạt động dịp Trung thu năm 2017 Ngày 15/9/2017, Ban Nữ công ban hành thông báo số 92/TB-NCCĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp Trung thu 2017