Đĩa nhạc nghi lễ Công đoàn

23 tháng 5, 2018

Theo Hướng dẫn 408/TLĐ ngày  21 tháng 3 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn; Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đăng tải bản thu âm nhạc Nghi lễ Công đoàn; đề nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện sử dụng đĩa nhac Nghi lễ Công đoàn vào nghi lễ chào cờ của Đại hội Công đoàn các cấp và các dịp sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1E01fxNxiwFjW2QjeGU-CYTHKKqn7szev/view?usp=sharing


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT