Đĩa nhạc nghi lễ Công đoàn

23 tháng 5, 2018

Theo Hướng dẫn 408/TLĐ ngày  21 tháng 3 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn; Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đăng tải bản thu âm nhạc Nghi lễ Công đoàn; đề nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện sử dụng đĩa nhac Nghi lễ Công đoàn vào nghi lễ chào cờ của Đại hội Công đoàn các cấp và các dịp sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1E01fxNxiwFjW2QjeGU-CYTHKKqn7szev/view?usp=sharing


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10

91 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng

18 tháng 10, 2021