Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường khóa XXI

4 tháng 9, 2016
Nhiệm kỳ 2012-2017

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế & QTKD

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Văn An

Phòng Tổ chức cán bộ

Phó Chủ nhiệm

3

Phạm Thị Huyền

Khoa Lâm học

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Viện Kiến trúc CQ-NT

Ủy viên

5

Vũ Đăng Tuệ

Phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên

 


Chia sẻ