Về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện năm 2017 5 tháng 6, 2017

Ngày 05/6/2017, Ban chấp hành Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp ra thông báo về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện năm 2017

Đọc tiếp
Vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung 27 tháng 10, 2016

Ngày 25/10/2016, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường ký văn bản số 110/BGH-BCHCĐ về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung

Đọc tiếp
Công văn về việc vận động ủng hộ xây dựng bia ghi nhớ địa điểm thành lập Trường tại Đông Triều 4 tháng 9, 2016

Ngày 11/8/2016, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 67/BGH-BCHCĐ về việc vận động ủng hộ xây dựng bia ghi nhớ địa điểm thành lập Trường tại Đông Triều

Đọc tiếp
Danh sách tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng bia ghi nhớ địa điểm thành lập Trường tại Đông Triều 18 tháng 8, 2016

Thực hiện văn bản liên tịch của Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường về việc .....

Đọc tiếp

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn ngành năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

10 tháng 8, 2018