Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19 tháng 6, 2017
Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

1. Văn bản số 40/CV-CĐ đã được gửi đến các đơn vị trực thuộc

2. Các mẫu phiếu và báo cáo tổng hợp của các công đoàn trực thuộc

3. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10

91 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng

18 tháng 10, 2021