Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19 tháng 6, 2017
Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

1. Văn bản số 40/CV-CĐ đã được gửi đến các đơn vị trực thuộc

2. Các mẫu phiếu và báo cáo tổng hợp của các công đoàn trực thuộc

3. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2020

Ngày 1/7/2020 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực. Vậy ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ thời điểm luật này có hiệu lực? Các bạn xem nội dung dưới đây nhé!

4 tháng 6, 2020