Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19 tháng 6, 2017
Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

1. Văn bản số 40/CV-CĐ đã được gửi đến các đơn vị trực thuộc

2. Các mẫu phiếu và báo cáo tổng hợp của các công đoàn trực thuộc

3. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Chủ tịch Công đoàn Trường dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học Phổ thông Lâm nghiệp

Đại diện BCH Công đoàn Trường tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023

7 tháng 9, 2022