Phần mềm Kế toán Công đoàn

14 tháng 6, 2018
Phần mềm kế toán dành cho công đoàn cơ sở

Link tải:

1. Phần mềm Kế toán công đoàn cơ sở 2015:

http://congdoan.vn/FileManager/Files//quantricms/files/20160818/DiaKetoanCDcoso2015.rar

2. Phần mềm Kế toán công đoàn cơ sở 2015 phiên bản Unicode:

http://congdoan.vn/FileManager/Files//quantricms/files/20160818/DiaKetoanCDcoso2015Unicode.rar


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động

Ngày 17/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động 02 cuộc thi 1. CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỚI CHỦ ĐỀ “GIAI ĐIỆU NƠI TUYẾN ĐẦU” và CUỘC THI VIDEO CLIP VỚI CHỦ ĐỀ "THỜI KHẮC KHÓ QUÊN"

18 tháng 8, 2021