Tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018)

14 tháng 10, 2018
Ngày 02/10/2018, Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHLN ban hành Kế hoạch số 69/KH-CĐ ngày 02/10/2018

 Nội dung Kế hoạch số 69/KH-CĐ ngày 02/10/2018 của Ban Nữ công Công đoàn Trường cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, sự ra đời và phát triển của Hội LHPNVN, ngày PNVN khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng.

2. Động viên nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, lao động sáng tạo trong các lĩnh vực công tác; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của nữ CBVC, LĐ Nhà trường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể vững mạnh.

3. Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, hoàn cảnh nhất là nữ CBVC, LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch quan tâm, động viên kịp thời.

4. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Ban Nữ công và các Tổ nữ công căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động với nội dung thiết thực, chu đáo, tiết kiệm; chú trọng hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBVC, LĐ.

II. Nội dung

1. Các công đoàn trực thuộc

- Phối hợp với chuyên môn hỗ trợ Tổ nữ công, tổ chức các hoạt động, buổi sinh hoạt chuyên đề về phụ nữ.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện nay; những đóng góp cụ thể của nữ CBVC, LĐ trong đơn vị đối với Nhà trường, tổ chức Công đoàn, hoạt động nữ công...

2. Các Tổ nữ công

- Tổ trưởng các Tổ nữ công lập danh sách nữ CBVC, LĐ trong đơn vị theo đối tượng để nhận tiền quà (căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018), gửi về Ban Nữ công bằng văn bản (qua bà Nguyễn Thị Hằng - Phòng TCCB) và 01 bản điện tử gửi qua email: nguyenhangtccb@gmail.com hoàn thành trước ngày 12/10/2018.

Những trường hợp nữ CBVC, LĐ đi học tập tại nước ngoài không về nước dịp 20/10/2018, các đơn vị không đưa vào danh sách nhận tiền quà.

Riêng nữ CBVC, LĐ hiện đang công tác tại các đơn vị cấp 3 (Trung tâm Dịch vụ; Viện Sinh thái rừng &Môi trường), Phân hiệu và nữ CBVC, LĐ đơn vị ký hợp đồng do thủ trưởng và chủ tịch công đoàn cùng cấp thống nhất để chi quà cho nữ CBVC, LĐ từ quỹ phúc lợi của đơn vị (nếu có).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chuyên đề như sau:

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, ôn lại truyền thống, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 về những vấn đề liên quan đến lao động nữ; Luật Bình đẳng giới.

- Động viên nữ CBVC, LĐ tích cực tham gia viết bài, đảm bảo chất lượng để đăng trên Tạp chí Nhà trường; tích cực tham gia viết bài dự thi cuộc thi viết về Bình đẳng giới năm 2018 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức (thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang http://congdoan.vnuf.edu.vn).

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương nữ CBVC, LĐ gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

+ Biểu dương sự đóng góp của đội ngũ nữ CBVC, LĐ đối với sự phát triển của đơn vị, Nhà trường, đối với tổ chức Công đoàn; tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ đơn vị.

3. Ban Nữ công Trường

- Ban Nữ công thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng của nữ CBVC, LĐ năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch.

- Ban Nữ công và Ban tổ chức cuộc thi ảnh hoàn thành việc chấm và công nhận kết quả cuộc thi theo kế hoạch.

- Ban Nữ công chủ trì tổ chức Hội nghị tọa đàm dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPNVN và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, như sau:

+ Chủ đề: "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em".

+ Báo cáo viên: Chuyên gia bình đẳng giới mời ngoài trường.

+ Dự kiến thời gian tổ chức: Buổi sáng, từ 08h00 - ngày 16/10/2018 (thứ Ba).

+ Địa điểm: Phòng họp D, Trường Đại học Lâm nghiệp.

+ Thành phần: Khách mời, toàn thể nữ CBVC, LĐ (gồm cả lao động hợp đồng do các đơn vị cấp 3 ký).

+ Kinh phí tổ chức: Từ kinh phí hoạt động của Công đoàn Trường năm 2018.

4. Tiểu ban Tuyên giáo Công đoàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với chủ đề: "Nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

­- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm: Treo pano, áp phích; đăng bài trên website của Nhà trường, Công đoàn Trường; phát thanh nội bộ.

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10!

+ Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Trường ĐHLN phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"!

+ Nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!

+ Phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam!

5. Văn phòng Công đoàn

Thường trực giúp việc và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Nữ công, các Tiểu ban, Tổ nữ công và các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018).

- Các Tổ trưởng Tổ nữ công hoàn thành việc lập danh sách nhận tiền quà xong trước ngày 12/10/2018.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018), Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các công đoàn trực thuộc, Ban Nữ công, Tổ nữ công, các Tiểu ban căn cứ nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả những nội dung trên; động viên nữ CBVC, LĐ trong đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Ban Nữ công tổ chức./.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2020

Ngày 1/7/2020 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực. Vậy ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ thời điểm luật này có hiệu lực? Các bạn xem nội dung dưới đây nhé!

4 tháng 6, 2020