Kết luận cuộc họp Ban Nữ công mở rộng ngày 21/02/2019

21 tháng 2, 2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Ban Nữ công - Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp

Buổi chiều ngày 21/02/2019, Ban Nữ công mở rộng - Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã họp dưới sự chủ trì của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban nữ công.

Hội nghị Ban Nữ công mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Căn cứ hướng dẫn của Ban Nữ công - Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và hướng dẫn của BCH Công đoàn Trường, Ban Nữ công quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019, như:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Kế hoạch 151/NC-CĐN ngày 27/4/2016 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Nhà trường giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Liên đoàn về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; quan tâm phổ biến, tuyên truyền cho CBVC, LĐ các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; vận động xây dựng gia đình CBVC, LĐ Nhà trường no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, các tổ nữ công, các tiểu ban giúp việc Ban Nữ công để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn các cấp về công tác vận động nữ CBVC, LĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CBVC, LĐ và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ, công tác dân số và trẻ em.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới", chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CBVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ các nguồn quỹ xã hội từ thiện; tổ chức hoạt động chăm lo cho con CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn; hỗ trợ, tặng quà, biểu dương con CBVC, LĐ vượt khó, học giỏi. Tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác giám sát hoạt động của Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng.

- Tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch),…

- Động viên nữ CBVC, LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát hiện, giới thiệu cho lãnh đạo đơn vị, Nhà trường những nữ CBVC, LĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; giới thiệu các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu tham gia các giải thưởng dành cho nữ: Giải thưởng "Tài năng sáng tạo nữ", Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam", Giải thưởng Kovalevskaia, Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".

- Triển khai tốt các chương trình, kế hoạch công tác khác do Công đoàn Trường phân công.

2. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang"; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của nữ CBVC, LĐ Nhà trường trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn thách thức; gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà".

- Ban Nữ công giao cho các Tổ trưởng nữ công tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức phù hợp.

- Ban Nữ công phối hợp triển khai và thực hiện chế độ chính sách của Nhà trường đối với nữ CBVC, LĐ đảm bảo kịp thời, có ý nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên hệ thống loa phát thanh nội bộ và trang website Công đoàn Trường về các hoạt động dịp kỷ niệm của các đơn vị.

Hình ảnh cuộc họp

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường

 

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2020

Ngày 1/7/2020 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực. Vậy ai sẽ được xác định là cán bộ, công chức, viên chức từ thời điểm luật này có hiệu lực? Các bạn xem nội dung dưới đây nhé!

4 tháng 6, 2020