Chủ tịch, Thư ký Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp qua các thời kỳ

30 tháng 7, 2016
Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã trải qua 21 kỳ đại hội


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2019 chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 12/9/2019, Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng CBVC, LĐ năm 2019 chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (dự kiến được tổ chức từ ngày 12- 14/11/2019)

19 tháng 9, 2019