Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2010-2012

27 tháng 9, 2016
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2012

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2010-2012

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

 
 

1

Nguyễn Văn Quân

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Chủ tịch

 

2

Bế Minh Châu

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Khoa QLTNR&MT

Phó chủ tịch

 

3

Trần Việt Hồng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Phó chủ tịch

 

4

Hoàng Xuân Y

Giám đốc Trung tâm dịch vụ

Ủy viên BTV

 

5

Hoàng Ngọc Yên

Trưởng phòng

Chính trị & Công tác sinh viên

Ủy viên BTV

 

6

Nguyễn Quang Hà

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Tài chính kế toán

 Ủy viên BCH

 

7

Nguyễn Quang Chung

Trưởng Ban PTDTNT

Ủy viên BCH 

 

8

Đỗ Hữu Đoàn

Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp -Công ty TVĐTPTLN

Ủy viên BCH 

 

9

Nguyễn Quang Giáp

 Chủ tịch Công đoàn Viện STR&MT, Trưởng phòng HCTH- Viện STR&MT

Ủy viên BCH 

 

10

Đỗ Mạnh Hùng

 Cán bộ công đoàn chuyên trách

Ủy viên BCH 

 

11

Phạm Thị Huyền

 Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn Khoa Lâm học

Ủy viên BCH 

 

12

Nguyễn Thị Lan

 Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Chủ tịch CĐ Khoa KT - QTKD

Ủy viên BCH 

 

13

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Chế biến Lâm sản

Ủy viên BCH 

 

14

Phạm Ngọc Sơn

 Chủ tịch Công đoàn

Cơ sở 2 Trường ĐHLN

Ủy viên BCH 

 

15

Lê Văn Thái

 Chủ tịch Công đoàn Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa CĐ & CT

Ủy viên BCH 

 

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10

91 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng

18 tháng 10, 2021