Tin TỨC MỚi NHẤT

Thông báo tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

Ngày 04/01/2021, Ban Giám hiệu và BTV Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 01/TB-ĐHLN-BGH-CĐ về việc tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

6 tháng 1, 2021