Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Cán bộ công đoàn
Sơ đồ hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Sơ đồ hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đọc tiếp
Bài hát Công đoàn ca 31 tháng 7, 2016

Bình minh đã lên rồi trên khắp non sông

Đọc tiếp
Huy hiệu Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Giai đoạn mới của cách mạng đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những nhiệm vụ lịch sử mới. Giai cấp công nhân đang cùng toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Chủ nghĩa xă hội ở miền Bắc và đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Xuất phát từ vị trí của giai cấp công nhân và tính chất, vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng xă hội chủ nghĩa; huy hiệu Công đoàn Việt Nam cần được thay đổi cho thích hợp

Đọc tiếp
Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn 31 tháng 7, 2016

Ngày 28/3/2016, Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Thông tư số 08/2016-BGDĐT về việc Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn

Đọc tiếp
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016) 29 tháng 7, 2016

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện; là thành viên trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.

Đọc tiếp
Hiển thị 61 - 65 of 65 kết quả.
của 7

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hoạt động thể thao chào mừng tháng công nhân, công đoàn năm 2022

Theo Kế hoạch số 31/KH-CĐ ngày 29/4/2022 của Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức giao lưu thể thao Cụm thi đua số 10 thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

23 tháng 5, 2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính