Tin TỨC MỚi NHẤT

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi: 08 quyền lợi cần biết

Pháp luật quy định những chế độ đặc biệt dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, Văn phòng Công đoàn Trường tổng hợp 08 quyền lợi cần biết cho Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

21 tháng 1, 2021
Thông báo tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ...
Ngày 04/01/2021, Ban Giám hiệu và BTV Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 01/TB-ĐHLN-BGH-CĐ về việc tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020