Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng cán bộ viên chức, người lao động năm 2017

30 tháng 11, 2017
Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2017

Căn cứ Thông báo liên tịch số 2294/TB-ĐHLN-BGH-CĐ ngày 24/11/2017 của Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường; Quyết định số 2315/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Ban tổ chức Hội diễn; Quyết định số 2316/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Điều lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng cán bộ viên chức, người lao động năm 2017),

Một số nội dung chính trong các văn bản trên như sau:

I. Ban tổ chức Hội diễn

1. Ông Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Văn thể Trường

- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường

- Phó trưởng ban;

3. Ông Đỗ Mạnh Hùng, UVBTV Công đoàn Trường              

- Uỷ viên;

4. Ông Vũ Đăng Tuệ, UVBCH CĐ Trường, P. trưởng phòng TCCB              

- Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Chí Lâm, Phó trưởng phòng CT&CTSV              

- Uỷ viên;

6. Ông Phạm Gia Thanh, Bí thư Đoàn Trường        

- Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Duy Vượng, Chủ tịch Hội sinh viên Trường 

- Uỷ viên.

 

II. Quy định Điều lệ

1. Chủ đề Hội diễn: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, ngành nghề, về Nhà trường...

2. Đối tượng tham gia

- Đối với thí sinh: Là cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị trong Trường; có thể mời học sinh, sinh viên nhưng chỉ được tham gia minh họa với số lượng không quá 20 người. Các thành viên Ban tổ chức Hội diễn không tham gia trong các đội dự thi.

- Tổ chức đội dự thi: Phân chia 07 đội dự thi và phân công cán bộ phụ trách các đội như sau:

TT

Đội dự thi

Cán bộ phụ trách đội

Ghi chú

1

Khoa KT&QTKD

Trịnh Quang Thoại

Các đội có từ 2 đơn vị trở lên, mỗi đơn vị cần cử ra 1 cán bộ phụ trách đơn vị

2

Khoa QLTNR&MT, Viện STR&MT, Trung tâm Xúc tiến ĐT&DH

Trần Thị Thanh Thủy

3

Khoa Lâm học,  Viện CNSHLN, Trung tâm CNTT

Nguyễn Minh Thanh

4

Khoa CĐ&CT, Ban PTDTNT, TT GDTC, TT Dịch vụ

Đặng Văn Thanh

5

Viện KTCQ&NT, Viện CN Gỗ,

Thư viện, Công ty TVĐTPTLN

Nguyễn Văn Diễn

6

Viện QLĐĐ&PTNT, Khoa LLCT,

Bộ môn GDQP, Trạm Y tế

Trịnh Hải Vân

7

Khối các Phòng, Ban XTTS&TVVL

Trần Ngọc Thể

 

3. Thể loại dự thi (gồm 4 thể loại)

- Đơn ca, song ca.

- Tam ca, tốp ca (3-15 người).

- Đồng ca, hợp xướng (trên 15 người).

Theo từng nội dung, các tiết mục thi hát có thể dùng múa phụ hoạ, trang phục biểu diễn phù hợp với nội dung và bản sắc văn hóa dân tộc. Diễn viên múa minh họa không tính vào số lượng người nêu trên.

 - Múa, kịch: Múa đơn, múa đôi, tốp múa (phần múa minh họa cho hát không tính là tiết mục múa dự thi). Khuyến khích các tiết mục múa, kịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và ca ngợi ngành nghề, Nhà trường.

Mỗi đội dự thi gồm 3 tiết mục: Các đội phải lựa chọn 3 trong 4 thể loại trên.

4. Thời gian biểu diễn

- Thời gian biểu diễn của mỗi đội không quá 17 phút, tính từ khi người dẫn chương trình của Ban tổ chức giới thiệu xong. Nếu chương trình biểu diễn quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm toàn đoàn theo nguyên tắc:

+ Quá từ trên 1 phút đến 2 phút trừ 1 điểm.

+ Quá từ trên 2 phút đến 3 phút trừ 2 điểm.

+ Quá trên 3 phút trừ 5 điểm.

- Thứ tự biểu diễn của các đội theo kết quả bốc thăm.

5. Nhạc đệm

- Các đội có nhu cầu sử dụng nhạc công của Ban tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký chương trình dự thi) và sẽ được bố trí thời gian ghép nhạc. Các đội sử dụng nhạc beat phải chuyển dữ liệu cho Ban tổ chức trước 01 ngày để kiểm tra và phục vụ (nếu đội không tự phục vụ).

- Nhạc beat không được sử dụng loại có sẵn phần hát, kể cả hát bè.

6. Phương thức đánh giá điểm tiết mục và điểm toàn đoàn

- Các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1. Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục với thang điểm như sau:

+ Hát: Kỹ thuật thanh nhạc: 5 điểm; Dàn dựng: 4 điểm; Trang phục, chủ đề: 1 điểm;

+ Múa, kịch: Nghệ thuật: 6 điểm; Diễn xuất: 3 điểm; Trang phục, chủ đề: 1 điểm.

- Điểm toàn đoàn bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục. Nếu số điểm bằng nhau, xét cho đội nào có đủ 3 thể loại, nhiều tiết mục giải A, giải B...

- Các đội vi phạm Điều lệ Hội diễn không được xếp loại toàn đoàn mà chỉ được tính các giải tiết mục.

7.  Ban Giám khảo: Gồm các thành viên là những người có trình độ chuyên môn về âm nhạc, múa, gần gũi và am hiểu phong trào văn nghệ của CBVC, LĐ. Các thành viên Ban Giám khảo do Ban tổ chức Hội diễn mời đảm bảo chất lượng và khách quan.

8. Giải thưởng

- Giải tiết mục: Giải A, giải B, giải C cho các tiết mục điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới theo từng thể loại.

- Giải toàn đoàn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và các giải khuyến khích.

III. Nhà trường yêu cầu

1. Thủ trưởng và chủ tịch/tổ trưởng công đoàn các đơn vị trực thuộc thông báo đến toàn thể CBVC, LĐ được biết; chọn cử CBVC, LĐ đơn vị mình tham gia; giám sát thành viên đơn vị mình tham gia tập luyện theo kế hoạch của Đội văn nghệ; tạo điều kiện, bố trí sắp xếp công việc, động viên CBVC, LĐ được chọn cử tích cực tích cực tham gia; đơn vị quan tâm, hỗ trợ kinh phí tập luyện và tham gia Hội diễn cho Đội văn nghệ (nếu có).

2. CBVC, LĐ được Nhà trường giao phụ trách các đội: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tập luyện, phân công nhiệm vụ, bố trí địa điểm tập luyện; vận động, quyên góp kinh phí cho Đội từ hỗ trợ của các đơn vị, tập thể và cá nhân ủng hộ.

3. CBVC, LĐ được đơn vị cử tham gia các Đội, chủ động bố trí công việc và tham gia tập luyện đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm, đạt hiệu quả theo kế hoạch của cán bộ phụ trách đội. 

Những văn bản trên của Nhà trường đã được gửi tới các đơn vị và các ông, bà phụ trách các đội.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN

 


Chia sẻ