Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Công đoàn Khoa Cơ điện và Công trình tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

1 tháng 4, 2023
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐ ngày 09/3/2023 và Hướng dẫn số 15/KH-CĐ của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐ ngày 09/3/2023 và Hướng dẫn số 15/KH-CĐ của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Được sự nhất trí của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp và Chi ủy chi bộ Khoa Cơ điện & Công trình, ngày 31/3/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Cơ điện & Công trình đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Tỉnh, Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Cơ điện & Công trình; đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Trưởng Khoa; đồng chí đ/c Nguyễn Lý Vinh Hạnh, Bí Liên chi đoàn Khoa; Nguyễn Thị Huyền, Bí thư Chi đoàn cán bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Vũ Cẩm Bình                   2. Đ/c Lê Minh Đức

3. Đ/c Nguyễn Thị Vân Hòa                    4. Đ/c Đặng Văn Thanh

5. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang

Trong phiên họp thứ nhất của BCH và đại diện Chỉ ủy, đồng chí Đặng Văn Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Khoa; đồng chí Nguyễn Thị Vân Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028; gồm các đồng chí:

Đại biểu chính thức:

1. Đ/c Phạm Văn Tỉnh                            2. Đ/c Trần Văn Tùng

3. Đ/c Đặng Thị Tố Loan                        4. Đ/c Nguyễn Thị Vân Hòa,

5. Đ/c Lê Minh Đức                               6. Đ/c Nguyễn Vũ Cẩm Bình

7. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang              8. Đ/c Nguyễn Lý Vinh Hạnh

Đại biểu dự khuyết:

1. Đ/c Nguyễn Thị Huyền

Một số hình ảnh về Đại hội

Đ/c Đặng Văn Thanh, trình bày báo cáo tại đại hội

Đồng chí Phạm Văn Tỉnh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Cơ điện & Công trình phát biểu

Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Đại diện chi ủy và Ban chủ nhiệm khoa tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2023-2028

Nguồn bài viết và ảnh: Công đoàn Khoa Cơ điện và Công trình


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính