Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Công đoàn Trung tâm Dịch vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

30 tháng 3, 2023
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐ ngày 09/3/2023 và Hướng dẫn số 15/KH-CĐ của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐ ngày 09/3/2023 và Hướng dẫn số 15/KH-CĐ của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 28/3/2023, được sự nhất trí của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp và chi ủy chi bộ Trung tâm Dịch vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Giáp, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp; Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ; đồng chí Ngô Đức Chiêu Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm  đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Với phương châm của Đại hội "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của phong trào cán bộ viên chức, lao động hợp đồng và hoạt động công đoàn cũng như những hạn chế, nhằm rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của BCH Công đoàn Trung tâm Dịch vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn Trung tâm Dịch vụ luôn làm tốt việc triển khai các văn bản pháp luật và thực hiện giám sát chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn, đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương, BHYT, BHXH cho cán bộ, viên chức người lao động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhân các dịp lễ, Tết, hiếu hỉ, động viên kịp thời đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn...

Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và vai trò của tổ chức Công đoàn luôn đoàn kết, chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Dịch vụ nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 03 đồng chí, bao gồm: Đ/c Trịnh Nhân Huy, đ/c Trương Hoàng Khánh, đ/c Mạc Thị Thu Hằng. Kết quả họp bầu các chức danh trong BCH Công đoàn Trung tâm Dịch vụ tại phiên họp thứ nhất: Đồng chí Trịnh Nhân Huy được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ; đ/c Trương Hoàng Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh trong đại hội

Đ/c Nguyễn Quang Giáp, Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Bí thư chi bộ Trung tâm phát biểu 

Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Dịch vụ, nhiệm kỳ 2023-2028 nhận hoa chúc mừng

Tặng hoa tri ân 02 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành khóa mới

Nguồn bài viết và ảnh: Công đoàn Trung tâm Dịch vụ

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính