Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội công đoàn các cấp trong Trường nhiệm kỳ 2023-2028

15 tháng 3, 2023
Căn cứ chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng ngày 14/3/2023 tại phòng họp A, Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng (gồm: các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch và Tổ trưởng công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường; Trưởng ban Nữ công; Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Phụ trách tài chính Công đoàn Trường).

BCH Công đoàn Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Đánh giá hoạt động công đoàn các cấp trong thời gian vừa qua:

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ. BTV Công đoàn Trường đã đến thăm và tặng quà các y bác sỹ, nhân viên của Trạm Y tế dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- Tiểu ban Văn thể Công đoàn đã tổ chức tốt Giải bóng chuyền nam chào mừng Hội nghị CBVC, LĐ năm 2022 (tổ chức từ ngày 03-05/01/2023).

- Hoạt động nữ công: Tổ chức tốt buổi tọa đàm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động dịp kỷ niệm 8/3: Thực hiện chế độ chính sách cho nữ CBVC, LĐ; hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2023; tham gia cùng chính quyền đồng cấp tổ chức tốt buổi gặp mặt phụ nữ dịp 8/3/2023, đảm bảo thiết thực, ấm áp và ý nghĩa.

- Các cấp công đoàn tham gia tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 theo 2 cấp: cấp đơn vị và cấp Trường, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

- Tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 tại Hội nghị viên chức năm 2022 của Trường; BCH Công đoàn Trường đã ban hành Quyết định công nhận, hướng dẫn hoạt động Ban TTND.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền thưởng dịp Tết nguyên đán đảm bảo đời sống cho CBVC, LĐ; Công đoàn Trường đã tặng quà động viên cho toàn thể CBVC, LĐ; tổ chức việc trực tết và nghỉ tết cho CBVC, LĐ, đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi lành mạnh.

- Phối hợp với chính quyền, Công đoàn Trường đã tổ chức tốt buổi gặp mặt, chia tay và tặng quà cho CBVC, LĐ nghỉ hưu năm 2021, 2022của Nhà trường.

- Công tác xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, công tác khen thưởng, thi đua và kiểm tra: Ngày 23/02/2022, tổ chức tốt Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong đơn vị; ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Trường, nhiệm kỳ 2023-2028; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội công đoàn điểm theo triệu tập của Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Tham gia công tác chuyên môn: Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn vận động CBVC, LĐ thực hiện tốt những nhiệm vụ cuối năm 2022. Đặc biệt, công đoàn các khoa/viện phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác thực hành thực tập, tổ chức kỳ thi hết học kỳ I năm học 2022-2023 nghiêm túc, đúng quy chế; chấm thi, công bố kết quả đảm bảo tiến độ thời gian...

II. Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Các đơn vị tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Trường nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch đề ra của Công đoàn Trường, quán triệt, yêu cầu công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự, chuẩn bị các văn kiện và điều kiện cần để tổ chức thành công đại hội.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành, mục tiêu nhiệm vụ đào tạo của Trường; tuyên truyền các ngày Lễ lớn như: 30/4, 01/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, 28/6...

- Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục tổ chức tốt công tác phổ biến những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Nhà trường như: Tập Quy chế, quy định nội bộ của Trường; Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; Quy chế chi tiêu công đoàn; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác quảng bá, tuyển sinh của Nhà trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Công đoàn Trường.

- Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, tham gia quản lý Nhà trường: rà soát, bổ sung các quy chế nội bộ...; giám sát kiểm tra và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp cùng chuyên môn công đoàn các cấp chủ động, tích cực tham gia ý kiến trong các hội nghị, kế hoạch của Nhà trường thời gian tới.

- Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quý năm 2023; cả nhiệm kỳ 2023-2024; phối hợp với đơn vị chuyên môn của Nhà trường triển khai công tác thanh tra, giám sát trong các hoạt động của Nhà trường theo quy định.

- Các hoạt động khác: Thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

 

Hình ảnh trong cuộc họp BCH Công đoàn Trường mờ rộng

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính