Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp

10 tháng 1, 2023
Thực hiện chương trình công tác, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 09/01/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Tham dự Hội nghị có: PGS. TS. Cao Quốc An, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ Trường, Chủ tịch Hội đồng trường; GS. TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Nguyễn Duy Vượng, Bí thư Đoàn Trường, cùng các đại biểu trong Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường và sự có mặt của toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành các công việc, gồm 3 người: GS. TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Trưởng ban Nữ công

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, tập thể lãnh đạo Nhà trường đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của toàn thể viên chức, người lao động, trong đó có công tác chính trị, tư tưởng, các công tác trọng tâm của Nhà trường. Nhìn chung, đội ngũ viên chức và người lao động Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng được biểu dương.

Song bên cạnh những thành quả đã đạt được, Hiệu trưởng cũng đề cập một số điểm còn hạn chế, tồn tại, những chỉ tiêu chưa đạt trong các hoạt động của Nhà trường năm 2022, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Đồng thời, GS. TS. Phạm Văn Điển cũng phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của Nhà trường trong thời gian tới và đề ra mục tiêu phát triển Nhà trường trong năm 2023.

GS. TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo: Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; Báo cáo công tác thi đua năm 2022 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến hội nghị VCLĐ cấp cơ sở và ý kiến về việc chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

ThS. Đào Duy Phương, Trưởng phòng TCKT báo cáo công tác tài chính

ThS. Đỗ Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường báo cáo công tác thi đua

PGS. TS. Lê Bảo Thanh, Trưởng ban TTND nhiệm kỳ 2021-2022 báo cáo công tác thanh tra nhân dân

TS. Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường, điều hành công tác bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024

ThS. Trần Thị Thanh Thủy, UVBTV CĐ Trường báo cáo tổng hợp ý kiến hội nghị VCLĐ cấp cơ sở và góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ

Cũng trong Hội nghị, đã tổ chức trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn tuyển sinh đại học, xúc tiến tuyển sinh sau đại học và có đóng góp kinh phí nhiều nhất cho Nhà trường từ các nhiệm vụ khoa học & công nghệ năm 2022

GS. TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng trao tặng giấy khen và hoa chúc mừng cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, đại biểu và viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến về vấn đề cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, quy chế chi tiêu nội bộ, vấn đề đổi mới hoạt động trong công tác dạy và học; đề xuất hoạt động cho năm 2023 để nâng cao chất lượng đào tạo; tuyển sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác quản lý học sinh, sinh viên... 

PGS. TS. Cao Quốc An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu một số nhiệm vụ trọng tâm

PGS. TS. Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh phát biểu

GS. TS. Hoàng Văn Sâm, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế phát biểu

GS. TS. Vũ Tiến Thịnh, Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường phát biểu

PGS. TS. Hà Văn Huân, Trưởng phòng Đào tạo phát biểu

PGS. TS. Bùi Văn Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp phát biểu

TS. Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị phát biểu

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của toàn thể viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

 

Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 tại Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp gồm 07 thành viên, có tên sau:

1. Bà Võ Mai Anh, Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn - Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Ủy viên UBKT Công đoàn Trường;

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh UV BCH Công đoàn Phân hiệu, Trưởng ban TTND Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

3. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Phó Trưởng Bộ môn - Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất; Ủy viên UBKT Công đoàn Trường;

4. Bà Khuất Thị Hải Ninh, Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp;

5. Ông Phan Ngọc Phương, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Kinh tế, Trưởng ban TTND Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;

6. Ông Lê Bảo Thanh, Phó Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường;

7. Ông Lê Vũ Thanh, Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính