Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Hội nghị tập huấn công tác đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp

24 tháng 12, 2022
Căn cứ Kế hoạch số 462/KH-CĐN ngày 28/6/2022 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp; căn cứ Nghị quyết số 532-NQ/ĐU ngày 17/11/2022 của Đảng ủy về chỉ đạo kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 23/12/2022, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong đơn vị.

Tham dự Hội nghị có đại biểu mời đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Hương Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Đại biểu Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS. TS. Phạm Minh Toại - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Lâm nghiệp và các đồng chí là ủy viên BCH , UBKT Công đoàn Trường; Ban Nữ công, BCH Công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường, đồng chí Phạm Minh Toại đã quán triệt về tính quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; đồng thời, yêu cầu các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch đề ra; trong quá trình chuẩn bị đại hội, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đồng cấp và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền để động viên, khích lệ đông đảo viên chức, người lao động tích cực tham gia trong quá trình chuẩn bị trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt là công tác nhân sự, để lựa chọn những cán bộ công đoàn có trách nhiệm, đủ tiêu chuẩn, thực sự đại diện cho quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, là báo cáo viên của Hội nghị đã thông tin, hướng dẫn một số điểm mới về Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ (2023 - 2028); các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội và các bước, quy trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Qua buổi tập huấn này, các đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong Trường, đã nhận thức rõ hơn việc tổ chức đại hội công đoàn; nắm bắt được việc lựa chọn, bầu Ban chấp hành CĐCS có tâm huyết, nhiệt tình, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; có khả năng tổ chức thực hiện tốt các chức năng của công đoàn trong đơn vị.

Trong đó, chức năng quan trọng nhất là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, LĐ; đây cũng là mục đích và yêu cầu hàng đầu của các cấp Công đoàn trong Trường để chuẩn bị cho đại hội Công đoàn các cấp trong Trường, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

PGS. TS. Phạm Minh Toại, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu

Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam - Báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn

Nguồn: Văn phòng Công đoàn


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính