Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Giao lưu bóng đá chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

22 tháng 4, 2022
Thực hiện chương trình công tác văn thể năm 2022 của Công đoàn Trường

Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, tiến tới tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp. Đồng thời, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại " vừa là cơ hội để CBVC, LĐ của Nhà trường thỏa mãn sự yêu thích và rèn luyện kỹ năng chơi bóng của bản thân. Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC, LĐ khắc phục mọi khó khăn, tăng cường tình đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Ngày 20/4/2022, Công đoàn Trường tổ chức trận thi đấu bóng đá nam CBVC, LĐ, tham gia có 02 Đội: Đội 1: Khối các khoa, viện, Trường THPTLN, Trung tâm QLRBV-CCR, Trung tâm Giống & LNCNC. Đội 2: Khối các phòng, ban trực thuộc Ban Giám hiệu, Phân hiệu Trường ĐHLN (tại tinh Đồng Nai và Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Thư viện, Trạm Y tế; Trung tâm GDQP-TC

Một số hình ảnh của trận đấu


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính