Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Kết quả họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 phiên thứ nhất

17 tháng 1, 2019
Thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Chiều ngày 16/01/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 phiên thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chí Phạm Minh Toại, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường và toàn thể các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà đã thông báo kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị cán bộ viên chức của Nhà trường ngày 10/01/2019; nhấn mạnh đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban thanh tra nhân dân; phổ biến một số văn bản có liên quan. Yêu cầu các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 triển khai các hoạt động theo quy định trong Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn LĐVN ngày 07/8/2017 về việc công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định tại nghị định số 159/2016/NĐ-CP và hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Trường,… chủ động xây dựng chương trình công tác theo từng quý, năm và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà đã điều hành, chỉ đạo công tác bầu Trưởng ban, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp theo đúng quy định. Kết quả: Ông Lê Bảo Thanh, Phó trưởng Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường, giữ chức Trưởng ban và ông Lê Vũ Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư giữ chức Phó trưởng ban.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Công đoàn Trường đã tặng hoa, quà ghi nhận những đóng góp của các cá nhân trong hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 thôi tham gia nhiệm kỳ 2019-2020 đối với đồng chí Ngô Đức Chiêu, Phó giám đốc TTDV và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, giảng viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Căn cứ kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân và kết quả cuộc họp bầu Trưởng ban và Phó trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, Ban chấp hành Công đoàn Trường ban hành Quyết định công nhận và các chức danh Ban thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 07 đồng chí: Đ/c Lê Bảo Thanh, Phó trưởng khoa QLTNR&MT - Trưởng ban; đ/c Lê Vũ Thanh, Phó trưởng phòng QLĐT - Phó trưởng ban; đ/c Nguyễn Minh Thanh, Chủ tịch CĐ Khoa Lâm học - ủy viên; đ/c Võ Mai Anh, Phó trưởng bộ môn Khoa KT&QTKD - ủy viên; đ/c Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Phó trưởng bộ môn Viện KTCQ&NT - ủy viên; đ/c Khuất Thị Hải Ninh, Chủ tịch Công đoàn Viện CNSHLN - ủy viên; đ/c Nguyễn Tuấn Bình, Phụ trách khoa, Trưởng ban TTND Phân hiệu Đồng Nai - ủy viên.

Một số hình ảnh của cuộc họp

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính