Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

21 tháng 1, 2021
Căn cứ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành và tổ chức Công đoàn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Buổi sáng 20/01/2021 tại Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Bùi Thế Đồi - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường cơ sở chính, cùng các đại biểu cán bộ viên chức đại diện cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Gia Lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và nội dung trọng tâm năm 2021. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được của Nhà trường, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và các giải pháp khắc phục trong năm tới. Báo cáo cũng đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021: (1) Rà soát, hoàn thiện qui hoạch phát triển đội ngũ, xác định rõ cơ cấu, nhu cầu từng thời kỳ trong chiến lược phát triển. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhà khoa học, đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu hội nhập, tự chủ; (2) Phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng cường năng lực và kỹ năng cho người học để đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn diện, thực hiện phương châm đào tạo "chất lượng – uy tín – nhân văn và hiệu quả"; (3) Đẩy mạnh Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ NN&PTNT, tranh thủ mọi thời cơ, nguồn lực để thúc đẩy KHCN. Đổi mới cơ chế hoạt động KHCN, gắn NCKH với đào tạo, với thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh hợp tác KHCN với các địa phương; (4) Thực hiện tốt việc quản trị Nhà trường, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí…

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Tiếp theo, Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo công tác tài chính; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBVC cấp cơ sở; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2019-2020.

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng kết công tác thi đua

PGS. TS. Phạm Minh Toại, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của hội nghị các đơn vị

ThS. Đào Duy Phương, Trưởng phòng TCKT báo cáo công tác tài chính

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tích cực tham gia ý kiến. Sau phần tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu và trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CBVC, LĐ được tổng hợp từ Hội nghị CBVC cấp cơ sở của các đơn vị.

PGS. TS. Lê Bảo Thanh, Trưởng ban TTND báo cáo công tác TTND năm 2020 và nhiệm kỳ 2019-2020

Căn cứ Luật Thanh tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của chính phủ, đại diện Đoàn chủ tịch đã tiến hành giới thiệu, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 7 đồng chí.

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

Ghi chú

1

Lê Bảo Thanh

Phó trưởng khoa Quản lý TNR&MT

 

2

Lê Vũ Thanh

Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư

 

3

Võ Mai Anh

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

 

4

Lương Ngọc Hải

Phó chủ tịch Công đoàn Phân hiệu, Trưởng ban TTND Phân hiệu Gia Lai

 

5

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Phó trưởng Bộ môn - Viện Công nghiệp Gỗ & Nội thất; Ủy viên UBKT Công đoàn Trường

 

6

Khuất Thị Hải Ninh

Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn Phân hiệu, Trưởng ban Nữ công Phân hiệu Đồng Nai

 

 

Cũng trong Hội nghị, Nhà trường đã tổ chức công bố, vinh danh và trao thưởng cho cá nhân được nhận chức danh Phó giáo sư năm 2020; khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác, tuyển sinh đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thay mặt Doàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh văn nghệ, vinh danh và trao thưởng; phát biểu tham luận tại Hội nghị

Nguồn bài viết và ảnh: Văn phòng Công đoàn và VNUF


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính