Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Công đoàn Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

7 tháng 4, 2023
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐ ngày 09 tháng 3 năm 2023 và Kế hoạch số 15/KH-CĐ ngày 20 tháng 3 năm 2023 của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc Tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Được sự nhất trí của Công đoàn Trường, Chi ủy Chi Bộ Phòng Chính trị Công tác Sinh viên, ngày 07 tháng 4 năm 2023, Công đoàn Phòng Chính trị & Công tác sinh viên long trọng tổ chức Đại hội Công Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đại Đại hội có Ths. Nguyễn Chí Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng CTCTSV và toàn thể 09 đoàn viên công đoàn Phòng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, được sự quan tâm chỉ đạo của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, Chi ủy chi bộ Phòng CTCTSV, sự phối hợp tạo điều kiện về mọi mặt của Lãnh đạo Phòng, sự giúp đỡ, phối hợp của các công đoàn đơn vị trong Trường, phong trào hoạt động của Công đoàn Phòng đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho CBVC-LĐ, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và công đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội các đoàn viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chi bộ, thay mặt cho Chi ủy, chi bộ Phòng Chính trị & Công tác sinh viên định hướng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới, góp phần ổn định cuộc sống cho CBVC-LĐ, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa CBVC-LĐ trong đơn vị, đẩy mạnh công tác chuyên môn, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn Phòng.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội Công đoàn Phòng Chính trị & Công tác sinh viên đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028 và 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội giao Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ ý kiến đóng góp của Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để trở thành văn kiện chính thức của Đại hội. Đồng thời, Ban chấp hành công đoàn khoá mới có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CBVC-NLĐ hãy tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội công đoàn Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Một số hình ảnh trong đại hội

Nguồn bài viết và ảnh: Công đoàn Phòng Chính trị & Công tác sinh viên


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính