Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

TỔNG KẾT NĂM 2023 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

29 tháng 12, 2023
Ngày 20/12/2023, Công đoàn Trường ĐH Lâm nghiệp đã họp BCH Công đoàn mở rộng với thành phần là các đồng chí uỷ viên BCH công đoàn trường và chủ tịch công đoàn trực thuộc, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch công đoàn Trường. Cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và thống nhất công tác kiện toàn bộ máy công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong năm 2023, Công đoàn trường đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ dịp kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lớn của đất nước, dịp đại hội công đoàn các cấp với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tuyên truyền, giáo dục về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho CBVC, LĐ trong các Hội đồng như Hội đồng lương, góp ý các quy chế nội bộ, rà soát kế hoạch đào tạo; Các công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt cho CBVC, LĐ dịp nghỉ lễ và hè; Thực hiện chu đáo công tác thăm hỏi; triển khai có hiệu quả công tác dự giờ; tham gia phân công lao động đảm bảo công bằng, hợp lý; Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân triển khai công tác giám sát theo kế hoạch, thực hiện cơ chế giám sát và có ý kiến phản ánh kịp thời lên chính quyền những vấn đề do đa số quần chúng đặt ra.

Công đoàn trường đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn trực thuộc vào tháng 3/2023 và ĐH công đoàn trường vào tháng 6/2023. Kiện toàn các tiểu ban giúp việc cho Công đoàn trường, kiện toàn tổ chức Nữ công và các công đoàn trực thuộc. Các công đoàn trực thuộc đã tích cực giới thiệu, nhận xét đoàn viên công đoàn ưu tú để kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức. Ủy ban kiểm tra Công đoàn đã triển khai nhiệm vụ công tác theo kế hoạch.

Ban nữ công đã phối hợp với chính quyền thực hiện chế độ chính sách cho con CBVC, LĐ như thăm quan, tặng quà ngày 1/6/2023, tổ chức lớp bơi vào dịp hè, tổ chức tết trung thu và tặng quà cho các cháu HSG, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt năm học 2022-2023; Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 8/3, 20/10, bình xét và tặng thưởng các danh hiệu cho nữ CBVC năm học 2022-2023.

Công đoàn trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn năm 2023 và thực hiện thu chi đúng quy định. Về kết quả thi đua khen thưởng công đoàn, ngoài các danh hiệu thi đua cấp trường, đã có 7 cá nhân, 5 tập thể đạt Bằng khen Công đoàn ngành, 01 cá nhân đạt Bằng khen Tổng liên đoàn. Tham dự Hội nghị tổng kết phong trào 1 triệu sáng kiến của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Tổ chức thành công Hội nghị thi đua công đoàn năm học 2022-2023 của Khối các trường thuộc Bộ NN&PTNT. Triển khai đầy đủ những nội dung và kế hoạch của Công đoàn NN&PTNTVN.

Cuộc họp cũng đã thống nhất các công việc cần thực hiện trong năm 2024 như: làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, đặc biệt là tuyên truyền về truyền thống nhà trường nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập; Xây dựng, kiện toàn tổ chức, cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên; Làm tốt công tác thanh tra giám sát; Phối hợp với chính quyền trong triển khai công tác chuyên môn; Phối hợp thực hiện tốt chế độ chính sách cho nữ cán bộ, con em CBVC và người lao động Nhà trường; Thực hiện đúng quy định công tác tài chính và thi đua khen thưởng công đoàn; Tiếp tục triển khai công tác thi đua của Khối các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam năm học 2023-2024. Giao tiểu ban Văn thể triển khai các hoạt động văn thể chào mừng Hội nghị Viên chức người lao động năm 2023 và các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập trường, xây dựng đời sống tinh thần, phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo tính gắn kết giữa các đơn vị trong trường.

Văn phòng Công đoàn Trường tiếp tục tham mưu triển khai một số nội dung, chương trình, kế hoạch, báo cáo.... theo văn bản của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, hoạt động từ thiện,...

Công đoàn trường đề nghị các Tiểu ban, các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra của năm 2024.  


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính