Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Thông báo tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

6 tháng 1, 2021
Ngày 04/01/2021, Ban Giám hiệu và BTV Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 01/TB-ĐHLN-BGH-CĐ về việc tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

Nội dung của Thông báo số 01/TB-ĐHLN-BGH-CĐ

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ CBVC, LĐ các đơn vị trong Trường có dịp gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, với tinh thần: Khỏe để công tác tốt - giảng dạy tốt.

2. Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC, LĐ và thiết thực chào mừng Hội nghị CBVC năm 2020 của Nhà trường.

3. Tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; các đội, vận động viên tham gia với tinh thần tự giác, trung thực, cao thượng trong thi đấu và tuân thủ các nội quy, quy chế của Ban tổ chức, sự phân công của phụ trách đội.

II. Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ

1. Đối tượng tham dự Giải

Toàn thể nam cán bộ viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn trong toàn Trường (kể cả số lao động hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc).

2. Danh sách các đội tham gia

Nhằm động viên phong trào thể thao của các đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tế, Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020 được tổ chức có sự tham gia của 3 đội, cụ thể như sau:

- Đội 1: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị: Trung tâm GDQP-TC, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, Viện Sinh thái rừng & môi trường, Trạm Y tế, Thư viện, Trung tâm QLRBV&CCR, Trung tâm Giống &LNCNC; giao ông Dương Xuân Thắng, giảng viên Trung tâm GDQP-TC phụ trách đội. BTV Công đoàn Trường giới thiệu ông Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng tham gia vận động viên và thi đấu bóng chuyền nam cho Đội 1.

- Đội 2: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị khối Khoa, Viện có đào tạo và Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp; giao ông Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Lâm học phụ trách đội. BTV Công đoàn Trường giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Hiệu trưởng tham gia vận động viên và thi đấu bóng chuyền nam cho Đội 2.

- Đội 3: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị khối các phòng ban; giao ông Nguyễn Phúc Yên - Trưởng phòng QTTB phụ trách đội. BTV Công đoàn Trường giới thiệu ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường tham gia vận động viên và thi đấu bóng chuyền nam cho Đội 3.

3. Thời gian, địa điểm và trang phục thi đấu

- Thời gian: Giải được tổ chức từ ngày 13/01/2021 đến ngày 14/01/2021

+ Khai mạc Giải: Lúc 15h00, ngày 13/01/2021 (thứ Tư).

+ Bế mạc Giải: Lúc 17h30, ngày 14/01/2021 (thứ Năm).

- Địa điểm: Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ được tổ chức thi đấu tại sân bóng chuyền trước nhà làm việc của Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường - Trường ĐHLN.

- Trang phục: Do các đội tự chuẩn bị đồng phục thi đấu.

4. Quy định về Luật thi đấu, thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng và lịch thi đấu

4.1. Luật thi đấu

Áp dụng theo Luật thi đấu môn bóng chuyền hiện hành.

4.2. Thể thức thi đấu

- 03 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; đội có tổng số điểm cao nhất là đội đạt được giải Nhất, đội có tổng số điểm cao thứ hai đạt giải Nhì, đội có tổng số điểm cao thứ ba đạt giải Ba;

- Cách tính điểm: Thi đấu mỗi trận là 5 hiệp. Đội thắng được 3 điểm; đội thua với tỷ số 0-3: 0 điểm; đội thua với tỷ số 1-3 hoặc 2-3 được 1 điểm;

- Đội nào đến muộn quá thời gian quy định 15 phút nếu không có lý do chính đáng hoặc tự ý dừng trận đấu quá 10 phút coi như thua cuộc sẽ bị xử thua 0-3;

- Trong trường hợp hai hay ba đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có "tổng quả thắng/tổng quả thua" lớn hơn sẽ xếp trên. Nếu "tổng quả thắng/tổng quả thua" vẫn bằng nhau thì đội nào có tỷ số "tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua" lớn hơn đội đó xếp trên. Nếu tỷ số "tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua" vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu đối đầu giữa 02 đội sẽ xếp trên.

4.3. Cơ cấu giải thưởng: Theo kinh phí dự trù được duyệt.

4.4. Lịch thi đấu

Bắt đầu tổ chức khai mạc và thi đấu từ 15h00, từ ngày 13/01/2021 (thứ Tư) đến ngày 14/01/2021 (thứ Năm), cụ thể như sau:

TT

Thời gian

Thứ tự trận/ngày

Trận 1

Trận 2

1

Bắt đầu lúc 15h00, ngày 13/01/2021

Đội 2 - Đội 3

 

2

Bắt đầu lúc 14h00, ngày 14/01/2021

Đội 1 - Đội 3

Đội 1 - Đội 2

4.5. Quy định khác của Giải: Ban tổ chức yêu cầu trong ngày khai mạc các vận động viên của các Đội (kể cả đội không có lịch thi đấu) phải có mặt đầy đủ tham gia nội dung khai mạc. Những quy định của Giải chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung nếu xét thấy cần thiết; những nội dung không có trong quy định, quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức Giải.

5. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức, phục vụ và giải thưởng do Ban tổ chức Giải thực hiện theo quy định hiện hành.

- Kinh phí luyện tập, trang phục, nước uống của vận động viên, huấn luyện viên (nếu có) và cán bộ phụ trách các đội trong thời gian chuẩn bị và tham gia Giải: Do các đội tự lo.

III. Trách nhiệm tham dự

- Các ông phụ trách: Lập danh sách đội tuyển gửi Ban tổ chức Giải; lập kế hoạch và chỉ đạo đội tuyển tập luyện, thi đấu theo quy định của Giải; chỉ định huấn luyện viên, đội trưởng, đội phó của đội (nếu cần); đôn đốc, quản lý vận động viên có mặt đầy đủ tại buổi khai mạc và bế mạc Giải.

- Trưởng các đơn vị trong trường và chủ tịch/tổ trưởng công đoàn trực thuộc: Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện về thời gian và bố trí công việc cho cán bộ đơn vị mình (được mời tham gia đội tuyển) tham gia tập luyện, thi đấu theo yêu cầu của đội; thông báo kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền nam đến đông đảo CBVC, LĐ trong đơn vị mình được biết, tới động viên, cổ vũ phong trào.

- CBVC, LĐ được mời tham gia các đội tuyển: Chủ động sắp xếp công việc, tham gia tập luyện và thi đấu theo kế hoạch của đội đảm bảo hiệu quả, đầy đủ, đúng giờ; chịu sự điều hành của cán bộ phụ trách, huấn luyện viên, đội trưởng đội bóng chuyền và chấp hành nghiêm túc quy định của Ban tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

- Phòng Hành chính Tổng hợp cử cán bộ đến chụp ảnh, viết bài và đăng tin về Giải.

- Trạm Y tế cử 01 cán bộ trực tại địa điểm nơi diễn ra các trận thi đấu của Giải.

- BCH Đoàn Trường: Cử 05 sinh viên tình nguyện thực hiện việc kê, xếp bàn, ghế tại sân bóng chuyền trước nhà A1 (chi tiết liên hệ với Trưởng ban tổ chức Giải).

- Công tác chuẩn bị sân bãi, pano, âm thanh, điều hành và bố trí trọng tài các trận đấu: Do Ban tổ chức thực hiện, thành lập.

 

-----

Ban tổ chức Giải (theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 04/01/2021) gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Giáp, Trưởng tiểu ban Văn thể Công đoàn - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quang San, Giám đốc TT GDQP-TC               - P. trưởng ban TT;

3. Bà Nguyễn Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPTLN      - Ủy viên;

4. Ông Hà Xuân Tuấn Anh, Phó trưởng Bộ môn  TT GDQP-TC      - Ủy viên;

5. Ông Đỗ Mạnh Hùng, UV BTV Công đoàn Trường                   - Ủy viên.

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính