Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường”

28 tháng 5, 2019
Ngày 13/5/2019, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 920/TB-BGH-BCHCĐ về việc tổ chức Hội thảo “Nâng...

Một số nội dung trong Thông báo số 920/TB-BGH-BCHCĐ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm phát huy vai trò, chức năng của các cấp Công đoàn trong tham gia hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Nhà trường.

- Trước những thách thức và yêu cầu mới theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác tham gia quản lý cùng với chuyên môn xây dựng đơn vị, Nhà trường vững mạnh.

- Từ kết quả đạt được sau Hội thảo, BCH Công đoàn Trường xây dựng chương trình, các nghị quyết để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, nhằm phát huy, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường từ nay đến năm 2022.

II. Tổ chức Hội thảo

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tổ chức: Trong ½ ngày, buổi sáng từ 08h, ngày 29/5/2019 (thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng họp D - Nhà T10, Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Chủ trì và thành phần tham gia

- Chủ trì Hội thảo: Đồng chủ trì: PGS. TS. Trần Quang Bảo và TS. Nguyễn Sỹ Hà

- Thành phần: Theo Thông báo số 920/TB-BGH-BCHCĐ

3. Nội dung chính của Hội thảo

 Trao đổi, thảo luận đánh giá đúng thực trạng cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị về công tác chuẩn bị và cá nhân viết tham luậnTheo Thông báo số 920/TB-BGH-BCHCĐ

Thông báo số 920/TB-BGH-BCHCĐ ngày 13/5/2019 đã được gửi đến các đơn vị.

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023