Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Danh sách tập thể và cá nhân tham gia đợt ủng hộ phòng chống dịch Corona

11 tháng 2, 2020
Danh sách tập thể và cá nhân tham gia đợt ủng hộ phòng chống dịch Corona Updating..........

Danh sách tập thể và cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí đợt phòng chống dịch virus Corona
Updating..........

I. Tập thể      
TT Đơn vị ủng hộ Họ và tên người nộp Số đoàn viên tham gia Số tiền
1 Phòng Khảo Thí & ĐBCL Nguyễn Văn Hồng 14 700.000
2 Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Hằng 10 750.000
3 Phòng Đào tạo Sau đại học Phạm Tuấn Tùng 11 900.000
4 Phòng KHCN Hoàng Thị Tuyết 8 400.000
5 Khoa Lý luận chính trị Đỗ Thị Diệu 14 750.000
6 Viện Kiến trúc CQ-CXĐT Tạ Thị Thu Hà 14 800.000
7 Phòng Tài chính kế toán Trần Minh Hải 11 750.000
8 Trạm Y tế Nguyễn Ngọc Tú 8 450.000
9 Trung tâm QLRBV Trần Thanh Huyền 4 200.000
10 Trung tâm Giống Trần Thanh Huyền 3 200.000
11 Khoa Quản lý TNR&MT Nguyễn Thị Ngọc Bích 48 3,600.000
12 Phòng Đào tạo Phan Thị Mùi 16 900.000
13 Khoa Lâm học Lê Thị Khiếu 28 1,400.000
14 Trường THPTLN Nguyễn Thu Trang 45 2,250.000
15 Phòng QLĐT Nguyễn Quang Thắng 8 400.000
16 Phòng CT&CTSV Nguyễn Hoàng Giang 8 400.000
17 Khoa KT&QTKD Cao Thị Thắm   2,000.000
18 Ban Tạp chí & Website Vũ Thị Thoan 7 350.000
19 Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn Đào Thị Thu Hằng 22 1.450.000
20 Phòng Quản trị thiết bị Bùi Xuân Thủy 37 1.800.000
21 Thư viện Vũ Thị Tịnh 19 1.100.000
22 Phòng Hành chính tổng hợp Cao Thị Tơ 52 2.800.000
23 Phòng Hợp tác quốc tế Tô Thị Thơm 5 250.000
24 Khoa Cơ điện & Công trình Nguyễn Thị Huyền Trang 53 2.800.000
25 Viện CNSHLN Nguyễn Văn Nam 37 2350.000
26 Viện Sinh thái rừng & Môi trường Nguyễn Thị Ánh Vân 26 1.300.000
27 Trung tâm GDTC-QP Nguyễn Văn Cương 16 800.000
28 Viện CNG-NT Mai Thị Hồng Hạnh 32 1.600.000
II. Cá nhân      
TT Cá nhân ủng hộ Đơn vị Số tiền Ghi chú
1 Trần Văn Chứ Ban Giám hiệu 5,000.000  
2 Cao Quốc An Hội đồng trường 2,000.000  
3 Bùi Thế Đồi Ban Giám hiệu 2,000.000  
4 Trần Quang Bảo Ban Giám hiệu 2,000.000  
5 Phạm Minh Toại Phòng Đào tạo 1,000.000  
6 Nguyễn Thế Nhã Khoa QLTNR&MT 500.000 Nộp ĐV
7 Đỗ Huy Khánh Trạm Y tế 1,000.000  
8 Đào Duy Phương Phòng TCKT 2,000.000  
9 Hà Văn Huân Trường THPTLN 2,000.000  
10 Phạm Văn Duẩn Viện STR&MT 500.000  
11 Nguyễn Vũ Lâm Phòng Hành chính tổng hợp 1,000.000  
12 Nguyễn Hữu Cương Phòng KT&ĐBCL 1,000.000  
13 Vũ Tiến Thịnh Phòng ĐT-SĐH 500.000  
14 Nguyễn Phúc Yên Phòng QTTB 1,000.000  
15 Nguyễn Chí Lâm Phòng CT&CTSV 500.000  
16 Kiều Trí Đức Phòng TCCB 500.000  
17 Nguyễn Hồng Sơn Phòng QLĐT 500.000  
18 Nguyễn Thu Trang Trường THPTLN 500.000  
19 Hoàng Văn Sâm Phòng HTQT 500.000  
         

Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023