Tuyên truyền, giáo dục thông điệp trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

1 tháng 6, 2020
Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được triển khai thực hiện từ ngày 1/6/2020 đến ngày 30/6/2020

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, từ ngày 1/6/2020 đến 30/6/2020, BTV Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp yêu cầu các cấp công đoàn và Ban Nữ công, các tổ nữ công trong trường:

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các chương trình, kế hoạch có liên quan.

- Đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để cơ quan, tổ chức, CBVC, LĐ, người dân, trẻ em biết, liên hệ khi có nhu cầu thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và khi cần sự trợ giúp.

- Tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị, thu hút sự tham gia của CBVC, LĐ, gắn với chủ đề, các thông điệp trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020:

1. Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

2. Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình.

3. Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid.

4. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

6. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

7. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.

8. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

9. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

10. Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại.

11. Nói "không" với xâm hại trẻ em.

12. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em.

"Theo quy định tại Điều 11 Luật Trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em"

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023