Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường ĐHLN dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

29 tháng 7, 2019
Sáng 28/7/2019, tại Tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường đã tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường và các đồng chí trong Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường đã thành kính dâng những nén hương, bông hoa tươi thắm lên chân dung và bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc; ghi nhận những tình cảm và đóng góp to lớn cho tổ chức Công đoàn Việt Nam của Người; có thể thấy trong các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức Công đoàn luôn được sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Người đã đặt nền móng tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự hình thành của công đoàn cách mạng, tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường lịch sử gần 90 năm Công đoàn Việt Nam phát triển và trưởng thành, chúng ta càng khẳng định những giá trị về lý luận và thực tiển của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn. Đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong trường sẽ luôn luôn phấn đấu và không ngừng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng phát triển.

Hình ảnh buổi Lễ

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo- Nữ công giai đoạn 2018-2022 khu vực phía Nam

Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của BTV Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

28 tháng 10, 2022