Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

EM CHỌN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

18 tháng 7, 2019
Thật tuyệt vời khi bạn là sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, xin cám ơn tác giả đã có bài thơ hay gửi Công đoàn Trường.

                             

                        EM CHỌN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP!

 

             Trời sắp sáng sương tan dần

             Trên núi Luốt líu lo từng đàn

              Một ngày mới sắp bắt đầu bằng tiếng  hát ríu rít bầy chim!

              Đứng trông theo, bìm bịp bay

 

              Ngẩn ngơ thay, trước những hàng cây!

              Nước trong xanh, hồ Thuỷ đình đây! 

              Cá tung tăng lượn bơi mặt hồ

               Mải theo em thả bước chiều hè...

 

                Ôi cuộc sống sinh viên thiên thần!

                 Luôn được ngắm thiên nhiên tươi đẹp

                 Vì đất nước bền vững trường tồn

                 Em quyết chí học trường LÂM NGHIỆP!

                 Lâm nghiệp tiến bước, ĐẤT NƯỚC vững bền!

                                                                                     

                                                   Tác giả: Bùi Thế Đồi, PHT Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính