Các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2015-2017

30 tháng 7, 2016
Danh sách các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

DANH SÁCH CÁC TỔ VÀ TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CÔNG ĐOÀN

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Nhiệm kỳ 2015-2017)

 

TT

Đơn vị

Tổ trưởng

Tổ phó

1

Phòng Tổ chức cán bộ

Vũ Đăng Tuệ

Email: tuetccb@gmail.com

Nguyễn Thị Hằng

2

Phòng Đào tạo

Phan Thị Mùi

Email: muivfu@gmail.com

 

3

Phòng ĐT Sau đại học

Nguyễn Thị Hồng Huế

Email: huevnuf@gmail.com

Trần Thị Minh

4

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Vũ Văn Lương

Email: vuluong78@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

5

Phòng Tài chính kế toán

Vũ Thị Thúy Mai

Email: maivtt.acc@gmail.com

Trần Minh Hải

6

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Phạm Gia Thanh

Email: giathanhdhln@gmail.com

Nguyễn Hoàng Giang

7

Phòng Thanh tra

Nguyễn Như Hoàng

Email: hoangthidualn@gmail.com

 

8

Phòng Quản lý đầu tư

Lê Vũ Thanh

Email: thanhlv911@gmail.com

Trịnh thị Thu Thảo

9

Ban Phổ thông dân tộc nội trú

Trần Thanh Huyền

Email: huyentt@vfu.edu.vn

Bùi Thị Duyên

10

Ban Công nghệ thông tin

Nguyễn Văn Quế

Email: vanquevfu@gmail.com.vn

 

11

Trung tâm Giáo dục thể chất

Nguyễn Quang San

Email: sanvfu@gmail.com

Nguyễn Thu Trang

12

Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm

Nguyễn Quý Lượng

Email: luongnguyenttln@gmail.com

 

13

Trạm Y tế

Hoàng Thị Giang

Email: gianghoangthi03@gmail.com

 

14

Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Phạm Bảo Nghĩa

Email: nghiapb@vfu.edu.vn

 

15

Phòng Khoa học & Công nghệ

(TL: 01/9/2016)

Hoàng Thị Tuyết

Email: tuyet.hth@gmail.com

 
16

Phòng Hợp tác quốc tế

(TL: 01/9/2016)

Trần Thị Bích Thảo

Email: thaottb2009@gmail.com

 
17

Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học

(TL: 25/5/2017)

Nguyễn Văn Phong

Email: vanphong99gov@hotmail.com 

 

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2023-2024

Căn cứ Kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp (ngày 09/01/2023) và Cuộc họp bầu các chức danh Ban Thanh tra nhân dân (ngày 13/01/2023)

14 tháng 1, 2023