Các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2012-2017

30 tháng 7, 2016
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Nhiệm kỳ 2012-2017)

 

TT

Đơn vị

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

Ban chấp hành

1

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường

Trần Thị Thanh Thủy

Email: tranthuyvfu@gmail.com

Lê Bảo Thanh

Trần Thị Hương, Phan Đức Lê

2

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Email: bichvfu@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Diệp

Nguyễn Thị Lan Xuân, Chu Thị Thu, Phạm Công Ngọc

3

Khoa Lý luận chính trị

Đỗ Thị Diệu

Email: dieufuv80@gmail.com

Bùi Thị Thơm

Hoàng Thị Nhung

4

Khoa Cơ điện & Công trình

Lưu Bích Linh

Email: tuanlinhxm@gmail.com

Đặng Văn Thanh

Phạm Quang Khoái, Đặng Thị Tố Loan, Đinh Hải Lĩnh

5

Khoa Lâm học

Nguyễn Minh Thanh

Email: thanhminhnguyen65@gmail.com

Lê Thị Khiếu

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trịnh Thị Hải Vân

6

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Khuất Thị Hải Ninh

Email:khuatthihaininh@gamail.com

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Xuân Nam

7

Viện Sinh thái rừng & Môi trường

Nguyễn Hữu Văn

Email: yenvan76@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Loan

(chỉ định bổ sung 01/11/2016)

Kiều Đăng Anh, Trần Lê Kiều Oanh, Nguyễn Văn Hiếu ( chỉ định bổ sung 01/11/2016)

8

Viện Kiến trúc Cảnh quan -Nội thất

Nguyễn Văn Diễn

Email: nguyenvandienvfu@gmail.com

Nguyễn Trọng Thưởng

Trần Thị Ly Ly, Nguyễn Thị Hương Giang, Phạm Thị Bích Phượng

9

Viện Công nghiệp gỗ

Hoàng Tiến Đượng

Email: duong_hoangtien@yahoo.com

Nguyễn Anh Tuấn

Tống Thị Phượng, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước

10

Phòng Bảo vệ

Đỗ Thanh Lượng

 

Phạm Huy Tâm

Kiều Văn Quyên

11

Phòng Hành chính Tổng hợp

Phạm Lê Hoa

Email: phamlehoavfu@gmail.com

Vũ Khắc Hạnh

Nguyễn Thị Kim Định

12

Phòng Quản trị & Thiết bị

Nguyễn Quốc Tuấn (12/2016)

Email: nguyenquoctuanxm@gmail.com

Nguyễn Thị Tươi

Cao Thị Tơ

13

Trung tâm Dịch vụ

Ngô Đức Chiêu

Email: chieuttdv@gmail.com

Trần Thị Yến

Nguyễn Chân Hoạt, Trịnh Nhân Huy, Nguyễn Thị Yến

14

Thư viện

Nguyễn Văn Tứ

 Email: tuquylinh@gmail.com

Lê Thị Thùy Dương

Vũ Thị Tịnh

15 Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn (T10-2016)

Trịnh Hải Vân

Email: haivan1504@gmail.com

Xuân Thị Thu Thảo Lê Hùng Chiến

16

Công ty TVĐTPTLN

Đỗ Hữu Đoàn

Email: doandh@gmail.com

Lê Công Bằng

Phạm Thị Thuần, Đoàn Công Anh, Đoàn Thị Như Quỳnh

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2023-2024

Căn cứ Kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp (ngày 09/01/2023) và Cuộc họp bầu các chức danh Ban Thanh tra nhân dân (ngày 13/01/2023)

14 tháng 1, 2023