Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

31 tháng 7, 2016
Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia...

Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

 

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, cơ cấu tổ chức và lực lượng ngành nông nghiệp và PTNT ngày càng phát triển. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

- Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam hình thành từ rất sớm, khởi đầu từ phong trào đấu tranh tự phát của công nhân đồn điền Thuốc lá Cam Tiêm (Tuyên Quang) năm 1926, tiếp đến là nghiệp đoàn Cao su Việt Nam của công nhân đồn điền Cao su Phú Riềng tháng 10 năm 1928, và sau đó trở thành phong trào công nhân công đoàn Phú Riềng Đỏ, cũng trong thời gian đó, nhiều phong trào bãi công của công nhân công đoàn của các ngành khác như xưỏng đóng tàu Ba Son, Nhà máy Diêm Bến Thuỷ.

- Trong những thập (kỷ 60-70), lần lượt các Công đoàn ngành nghề  ra đời, như tổ chức công đoàn của các Nông trường, tiền đề của Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam, Công đoàn các Lâm trường tiền đề của Công đoàn Lâm nghiệp Việt Nam… Công đoàn Thuỷ Lợi, Công đoàn Lương thực, Công đoàn Công nghiệp Thực Phẩm. Theo thứ tự các ngày thành lập như sau:

+ Ngày 28/11/1962 thành lập Ban cán sự của Công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, tiền thân của Công đoàn ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

+ Năm 1978 thành lập Công đoàn Thuỷ Lợi Việt Nam.

+ Năm 1987 sát nhập 3 Công đoàn ngành: Công đoàn Lương thực VN, Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm VN, thành Công đoàn Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

+ Ngày 20/10/1992 thành lập Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam.

- Năm 1997 để phù hợp với tình hình hoạt động mới của Bộ; Căn cứ quyết định số 543/QĐTLĐ ngày 4/5/1997 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, trên cơ sở  sát nhập 4 công đoàn Ngành:

Công đoàn Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Công đoàn ngành Lâm nghiệp Việt Nam, Công đoàn Thuỷ Lợi Việt Nam thành và Công đoàn TCT Cao su Việt Nam.

+ Ông Hoàng Triện - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam được Chỉ định làm Chủ tịch.

+ Ông Phạm Công Thu - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Lâm nghiệp Việt Nam được Chỉ định làm Phó Chủ tịch.

+ Ông Nguyễn Tiến Đoàn - Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Thuỷ Lợi Việt Nam được chỉ định làm Phó Chủ tịch.

- Đến năm 2000 Công đoàn TCT Cao su Việt Nam lại được tách về Tổng Liên đoàn quản lý trực tiếp.

- Tháng 10 Năm 2007, sát nhập Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam vào Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, theo Quyết định số 1534 QĐ/TLĐ ngày 11/10/2007 của Đoàn Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã trải qua 4 kỳ Đại hội.

(Nguồn http://congdoannongnghiep.org.vn)


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

26 tháng 8, 2020