TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Kết quả Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ Nhằm tổ chức các hoạt động thể dục thể theo chào mừng Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017, trong 03 ngày (từ ngày 08/01-10/01/2018), Ban chấp hành Công đoàn trường đã tổ chức Giải bóng chuyền Nam chào mừng Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017.
Công tác Tuyên truyền giáo dục
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Viêt Nam (28/7/1929-28/7/2017) Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
NỮ CÔNG
Tổ chức các hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm 20/10/2017 Ngày 03/10/2017, Công đoàn Trường ban hành kế hoạch số 101/KH-CĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017) và kỷ niệm 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2017)