TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Công tác Tuyên truyền giáo dục
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Viêt Nam (28/7/1929-28/7/2017) Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
SỔ TAY CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Tổ chức hội nghị phản biện xã hội theo Nghị định Liên tịch 403/2017/NQLT Trình tự tổ chức hội nghị phản biện xã hội theo Nghị định Liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Thư viện video

video.mp4