Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng ngày 01 tháng 9 năm 2016

1 tháng 9, 2016
Chiều ngày 01/9/2016, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đã họp

Chiều ngày 01/9/2016, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đã họp nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn từ tháng 6 năm 2016 đến nay, dưới sự chủ trì của PGS. TS Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ, ban chấp hành Công đoàn trường; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT, chủ tịch và tổ trưởng các công đoàn trực thuộc.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường - đồng chí Nguyễn Văn Quân đã đánh giá kết quả công tác công đoàn theo Nghị quyết cuộc họp tháng 5/2016 của Công đoàn Trường. Qua đánh giá, từ tháng 6 năm 2016 đến nay các cấp công đoàn trong trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị; công đoàn tích cực tham gia các hội đồng, ban có liên quan đến CBVC, LĐ; trong công tác nữ công và công tác kiểm tra giám sát của công đoàn, công tác thi đua khen thưởng... tuy nhiên, một số công đoàn đơn vị còn chậm nộp đoàn phí quý 2/2016.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới Hội nghị đã thống nhất một số nội dung chính như sau:

- Công đoàn các khoa phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác đánh giá giảng viên; thực hiện kế hoạch thăm lớp dự giờ năm học 2016-2017. Công đoàn khối quản lý, phục vụ động viên, nhắc nhở CBVC, LĐ chấp hành quy chế công vụ, kỷ luật lao động; đảm bảo ngày, giờ công, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới; kiện toàn công tác cán bộ công đoàn các cấp; thành lập các tổ chức công đoàn mới cho phù hợp với tổ chức của trường; tham gia xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh;

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng của Công đoàn Trường năm học 2015-2016 trình Công đoàn NN&PTNT VN theo quy định; hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua trong nữ CBVC, LĐ Nhà trường;

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn theo thông báo đã ban hành; Ban thanh tra nhân dân triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Ban Nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp 20/10; tổ chức tốt các hoạt động dịp Trung thu cho các cháu là con CBVC, LĐ đang công tác tại trường.

- Các cấp công đoàn cập nhật văn bản mới và vận hành cổng thông tin chính thức của Công đoàn Trường.

Hình ảnh tại cuộc họp

​Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

 


Chia sẻ