Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

28 tháng 6, 2016
Căn cứ kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017 và chương trình công tác năm 2016, được sự nhất trí của Đảng ủy, sáng 14/5/2016, BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 cho các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường, Ủy ban kiểm tra Công đoàn; BCH các công đoàn trực thuộc; Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường; Ban Nữ công; Ban Thanh tra nhân dân. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Lý luận & Nghiệp vụ Công đoàn - Trường Đại học Công đoàn đã đến dự và truyền đạt nội dung tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Ủy viên BCH Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn đồng thời quán triệt yêu cầu đối với hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn truyền đạt những nội dung chính về: Những vấn đề cơ bản về tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn với Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI); hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, công tác nữ công, tài chính công đoàn trong trường đại học; nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp hoạt động; cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác công đoàn nói chung.

Buổi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong Nhà trường có nhận thức cao hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đồng thời bám sát những yêu cầu trong công tác công đoàn ở Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường yêu cầu các đồng chí trong BCH Công đoàn trực thuộc, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc, ủy viên UBKT công đoàn, thành viên Ban thanh tra nhân dân tiếp thu những nội dung cơ bản được báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị để triển khai thực hiện công tác tại đơn vị, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, cùng với chuyên môn và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức đoàn thể khác xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp phát triển bền vững.

Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2016 đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ