Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - Những mốc son lịch sử hào hùng

9 tháng 8, 2019
Trong không khí khắp nơi trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng sống lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc để thấy tự hào hơn về thành quả của cách mạng do Bác và Đảng quang vinh lãnh đạo, ôn lại lịch sử để chúng ta thấy rõ hơn giá trị của tự do và độc lập, và để chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ đất nước và bảo vệ Đảng.

Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm


Chia sẻ