Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn Trường tháng 4-2019

11 tháng 4, 2019
Căn cứ chương trình công tác năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp.

Chiều ngày 11/4/2019, tại phòng họp A, Trường Đại học Lâm nghiệp, BCH Công đoàn Trường đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường.

Ban chấp hành Công đoàn Trường đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Những kết quả chính trong hoạt động công đoàn trong thời gian vừa qua

- Công đoàn phối hợp với chính quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ; cùng với chuyên môn, Tiểu ban Văn thể công đoàn đã tổ chức tốt Giải bóng chuyền nam chào mừng Hội nghị CBVC, LĐ năm 2018; trận thi đấu bóng đá giữa hai đội khối hành chính phục vụ và khối đào tạo, nghiên cứu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC, LĐ khắc phục mọi khó khăn, tăng cường tình đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; công đoàn các cấp tiếp tục động viên CBVC, LĐ tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHLN; chủ động, tích cực tham gia công tác quảng bá, tuyển sinh của Nhà trường.

- Công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBVC, LĐ của đơn vị năm 2018; Công đoàn Trường cùng với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBVC, LĐ cấp Trường; thực hiện chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới; chỉ đạo họp bầu các chức danh trong Ban thanh tra nhân dân và ban hành Quyết định công nhận và hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020; phối hợp tổ chức tốt buổi gặp mặt, chia tay và tặng quà cho CBVC, LĐ nghỉ hưu năm 2018 của Nhà trường.

- Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn vận động CBVC, LĐ thực hiện tốt những nhiệm vụ cuối năm 2018. Đặc biệt, công đoàn các khoa, viện phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác thực hành thực tập, tổ chức kỳ thi hết học kỳ I năm học 2018-2019 nghiêm túc, đúng quy chế; chấm thi, công bố kết quả đảm bảo tiến độ thời gian; khối quản lý, phục vụ đã hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn triển khai nhiệm vụ công tác theo kế hoạch

- Ban Nữ công triển khai tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, nhất là chỉ đạo các Tổ nữ công tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 tại các đơn vị.

- Đang triển khai công tác lấy ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn.

-  Một số công tác trọng tâm khác thực hiện theo đúng nội dung cuộc họp BCH Công đoàn Trường mở rộng ngày 27/12/2018 đã đề ra.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên cập nhật những văn bản mới của Nhà nước có liên quan đến CBVC, LĐ trên trang website Công đoàn Trường.

- Các công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác dự giờ, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt học thuật bộ môn, đảm bảo ngày công lao động; xúc tiến công tác quảng bá, tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

- Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng phản ánh từ CBVC, LĐ; các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường được phụ trách các công đoàn trực thuộc và chủ tịch/tổ trưởng công đoàn trực thuộc tăng cường công tác báo cáo tình hình tư tưởng của CBVC, LĐ đơn vị về Công đoàn Trường.

- Kiện toàn BCH, đổi tên công đoàn trực thuộc phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường.

- Công đoàn Trường triển khai nhập dữ liệu đoàn viên công đoàn để triển khai việc quản lý đoàn viên bằng phần mềm của Tổng Liên đoàn LĐVN, triển khai trong quý II/2019.

- Tiểu ban Chuyên môn phối hợp Văn phòng Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động của Nhà trường (dự kiến tổ chức đầu tháng 5/2019)

- Văn phòng Công đoàn Trường và Tiểu ban Tổ chức, Chính sách: Triển khai tổ chức các hoạt động dịp Tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Văn phòng Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, trình Ban Thường vụ Công đoàn Trường duyệt và ký ban hành triển khai thực hiện.

- Công tác Nữ công: Ban Nữ công triển khai công tác theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động hè cho các cháu TNNĐ là con em CBVC, LĐ đang công tác trong Trường; tiếp tục phối hợp với phòng, ban chức năng thực hiện công tác giám sát hoạt động Nhà trẻ.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn năm học 2018-2019; công tác thi đua theo Khối các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Chuẩn bị báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, dự kiến buổi sáng ngày 25/4/2019.

- Tiểu ban thể thao Công đoàn Trường tổ chức tốt hai đội bóng chuyền nam, nữ công đoàn tham gia Giải thể thao của Trường dịp cuối tháng 4/2019.

- Công đoàn Phân hiệu Trường ĐHLN tại Đồng Nai triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ và các nhiệm vụ thường xuyên khác thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

Hình ảnh về cuộc họp BCH Công đoàn trường

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường

 


Chia sẻ