Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

9 tháng 3, 2020
WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Văn phòng Công đoàn Trường đăng tài nội dung như sau

1. Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

2. Rửa tay thường xuyên và đúng cách

3. Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt

4. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

5. Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác

6. Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

7. Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

8. Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN (tổng hợp)

 

 


Chia sẻ