Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN 10.5.10.20

Sôi động cuộc thi ảnh Duyên dáng phụ nữ Đại học Lâm nghiệp năm 2018

4 tháng 10, 2018
Từ ngày 27/8/2018, Cuộc thi ảnh Duyên dáng phụ nữ Trường Đại học Lâm nghiệp đã được phát động trong toàn trường, đến nay đã có hàng trăm tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi.


Chia sẻ