Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp BCH Công đoàn Trường mở rộng tháng 5/2017

30 tháng 5, 2017
Theo Kế hoạch công tác năm 2017, ngày 26/5/2017 Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức họp

Chiều ngày 26/5/2017 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng (gồm các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường; chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc; Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường) đã họp dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch công đoàn Trường.

Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau: Đã đánh giá những kết quả hoạt động công tác công đoàn trong thời gian vừa qua và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ dịp các ngày lễ, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; các hoạt động tuyên truyền dịp tổ chức đại hội công đoàn các cấp theo hướng dẫn của Công đoàn Trường.

- Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ; tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp, kế hoạch của Nhà trường.

- Công tác thi đua - khen thưởng: Phố hợp với chính quyền tổng kết và bình xét thi đua năm học 2016-2017; tổ chức đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm học 2016-2017.

- Công tác chuyên môn: Các công đoàn khối đào tạo phối hợp với các khoa/viện, bộ môn tổ chức thi, chấm thi kết thúc năm học đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, đúng tiến độ; động viên CBVC, LĐ tích cực tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, công tác tuyển sinh năm 2017; tham gia tổng kết công tác đánh giá giảng viên năm học 2016-2017; sắp xếp, phân công lao động, kế hoạch giảng dạy đảm bảo công bằng, hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Công đoàn các đơn vị quản lý, phục vụ cần tuyên truyền, nhắc nhở CBVC, LĐ về tác phong làm việc, ý thức và thái độ phục vụ, nâng cao hiệu quả công tác.

- Ban Nữ công tiếp tục triển khai công tác theo kế hoạch, trọng tâm tập trung một số nội dung hoạt động chính như: Tổ chức tốt chuyến tham quan cho các cháu là con CBVC, LĐ trong trường tại Khu du lịch Ao Vua; tổ chức tốt các lớp học dịp hè cho các cháu là con CBVC, LĐ đảm bảo về chuyên môn và an toàn tuyệt đối.

- Triển khai công tác đại hội công đoàn các cấp trong Trường theo kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn Trường; trước khi tổ chức đại hội, các công đoàn trực thuộc gửi báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội về Công đoàn Trường trước ngày 08/8/2017. Theo kế hoạch, đại hội các tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 và đại hội công đoàn bộ phận, cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức từ ngày 12/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

- Ban chấp hành Công đoàn Trường đã thống nhất một số nội dung liên quan đến đề án cấu tạo BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 như: Về số lượng BCH, BTV, UBKT, cơ cấu và độ tuổi tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường. Công đoàn Trường tổ chức Đại hội đại biểu, dự kiến vào ngày 27/10/2017.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn

Hình ảnh về Hội nghị

 


Chia sẻ