Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp Ban Nữ công Trường mở rộng tháng 6 năm 2017

9 tháng 6, 2017
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Ban Nữ công Trường mở rộng đã tổ chức họp

Buổi sáng ngày 08/6/2017, tại Phòng họp A-Trường Đại học Lâm nghiệp. Ban Nữ công Trường mở rộng đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của TS. Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng Ban Nữ công.

Hội nghị Ban Nữ công Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung về đánh giá kết quả hoạt động nữ công trong thời gian qua và đề ra chương trình công tác trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động nữ công trong thời gian qua

- Nữ công các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chế độ chính sách cho nữ giới; vận động nữ cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường tổ chức tốt Hội nghị tọa đàm "Phụ nữ hiện đại và vai trò của Phụ nữ trong thời đại mới" nhân dịp ngày 8/3/2017.

- Triển khai tốt các hoạt động, thực hiện chế độ chính sách theo quy chế nội bộ của nhà trường dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho nữ CBVC, LĐ kịp thời; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời nữ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.  

- Tổ chức tốt chuyến tham quan cho con em CBVC, LĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; triển khai tổ chức 05 lớp học hè cho con em CBVC, LĐ đang công tác tại Trường theo đúng kế hoạch của Công đoàn Trường đề ra.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban phụ huynh giám sát các hoạt động của Cơ sở Mầm non Hoa Hồng. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường.

2. Hội nghị Ban Nữ công mở rộng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới

- Triển khai các hoạt động nữ công trong toàn Trường theo kế hoạch của Công đoàn Trường và Nhà trường.

- Ban Nữ công phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho nữ CBVC, LĐ theo quy định.

- Ban Nữ công giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc như sau:

+ Tiểu ban chuyên môn: Thông báo kế hoạch nộp bài, phân bổ số lượng cho các đơn vị, làm tờ trình xin kinh phí xuất bản, liên lạc với Ban biên tập Tạp chí của Trường để xây dựng kế hoạch xuất bản (giao bà Trần Thị Thu Hà thực hiện).

+ Tiểu ban chế độ chính sách: Hướng dẫn các tổ nữ công chuẩn bị công tác bình xét thi đua trong nữ cán bộ theo Kế hoạch của Công đoàn Trường; phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban phụ huynh và Cô phụ trách Cơ sở mầm non Hoa hồng chuẩn bị kế hoạch năm học mới, thông báo đăng ký gửi trẻ đến toàn thể CBVC, LĐ trong nhà trường được biết (giao bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện).

+ Tiểu ban văn thể: Tổ chức tập luyện thể thao chuẩn bị giao lưu với các đơn vị liên kết tại khu vực Xuân Mai, Viện Khoa học Lâm nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ dịp 20/10, chào mừng Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 theo kế hoạch của Công đoàn Trường (giao bà Phạm Lê Hoa, bà Nguyễn Thu Trang thực hiện).

+ Tiểu ban thiếu niên, nhi đồng: Chuẩn bị kế hoạch triển khai tết Trung thu cho con em CBVC, LĐ trong nhà trường (giao bà Trần Thị Thanh Thủy thực hiện).

- Tổ trưởng nữ công các đơn vị:

+ Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ nữ; phát động phong trào thi đua trong nữ CBVC, LĐ dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam, đại hội công đoàn các cấp trong Trường, dịp kỷ niệm 20/10; tổ chức biểu dương kịp thời nữ cán bộ có thành tích xuất sắc.

+ Tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của chính quyền và công đoàn đơn vị, tổ chức các hoạt động thích hợp cho nữ CBVC, LĐ trong đơn vị; tiếp tục động viên nữ CBVC, LĐ học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, Công đoàn Trường.

+ Tăng cường các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường như: tặng quà cho trẻ em và phụ nữ các vùng đặc biệt khó khăn; thăm hỏi nữ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn,... thông qua các hoạt động gây quỹ và quyên góp tại các đơn vị trong trường.

+ Giám sát việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ cán bộ tại đơn vị; đảm bảo chế độ, thông tin báo cáo cho Ban Nữ công theo quy định.

- Một số nội dung khác thực hiện theo kế hoạch.

Một số hình ảnh trong hội nghị

Nguồn: Ban Nữ công Trường ĐHLN


Chia sẻ