Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp BCH Công đoàn Trường mở rộng tháng 12/2018

27 tháng 12, 2018
Chiều ngày 27/12/2018 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đã họp

Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng (gồm các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường; chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc; các thành viên UBKT Công đoàn Trường và Ban thanh tra nhân dân) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường.

Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Một số kết quả chính trong thời gian qua (công tác trong quý 4/2018)

- Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục dịp trước, trong và sau Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII.

- Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị dịp các ngày kỷ niệm như: 20/10; 20/11; 22/12...; tích cực tuyên truyền, vận động CBVC, LĐ chấp hành nghiêm quy chế công vụ, nội quy cơ quan, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trang thiết bị.

- Website Công đoàn được duy trì và cập nhật thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBVC, LĐ.

- Kịp thời thành lập đơn vị công đoàn mới và kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn  các đơn vị trực thuộc phù hợp với cơ cấu tổ chức của Trường.

- Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong trường ngày 05/10/2018, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác và hoạt động công đoàn với BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm.

- Công đoàn các khoa/viện phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh việc thăm lớp dự giờ học kỳ 1, năm học 2018-2019; động viên cán bộ giảng dạy chấp hành nghiêm quy chế đào tạo; động viên CBVC, LĐ khối hành chính, phục vụ đảm bảo ngày công, giờ công, cải tiến quy trình giải quyết công việc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; có thái độ phục vụ chuẩn mực.

- Tích cực vận động CBVC, LĐ tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội như: Vận động đơn vị, CBVC, LĐ và những nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ cô Bùi Thị Toàn Thư; phối hợp với chuyên môn vận động ủng hộ Chương trình "Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên hướng về biển đảo quê hương" do Đảng ủy Khối phát động.

- Ban Nữ công và Văn phòng Công đoàn đã phối hợp tổ chức tốt Hội nghị chuyên đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em"; trao tặng các danh hiệu thi đua nữ CBVC, LĐ năm học 2017-2018 và giải thưởng Cuộc thi ảnh "Duyên dáng phụ nữ Đại học Lâm nghiệp" năm 2018 (ngày 16/10/2018). BCH Công đoàn Phân hiệu đã tổ chức tốt lễ mitinh kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.

- Công đoàn Trường đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 02 đơn vị Công đoàn TTDV và Công đoàn Viện STR&MT. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản 02 đơn vị trực thuộc đã thực hiện theo quy định của Điều lệ CĐVN.

- Ban Thanh tra nhân dân triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018.

- Văn phòng Công đoàn và Tiểu ban Văn thể Công đoàn đã tổ chức tốt Giải bóng đá nam CBVC, LĐ từ ngày 23/10 đến ngày 02/11/2018 nhằm chào mừng kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và tiến tới tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Công tác thăm hỏi, giúp đỡ ốm đau, hiếu, hỉ được duy trì thực hiện tốt; triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Đảng ủy Trường; nội dung và kế hoạch công tác của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, có báo cáo Công đoàn cấp trên kịp thời, đúng kế hoạch.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của các cấp công đoàn trong đơn vị (quý 1/2019)

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhất là phổ biến những văn bản, quy định nội bộ của Nhà trường, Công đoàn Trường; phối hợp quán triệt đến CBVC, LĐ việc chấp hành quy chế công vụ, đảm bảo ngày công giờ công, hiệu quả làm việc.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức theo 02 cấp: đơn vị và cấp trường đảm bảo hiệu quả.

- Tiểu ban Văn thể Công đoàn tổ chức tốt Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018, tổ chức từ ngày 07-09/01/2019 tại Sân bóng chuyền trước nhà A1.

- Phối hợp chăm lo đời sống cho CBVC, LĐ, tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đảm bảo an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

- Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tại Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018; xây dựng kế hoạch công tác năm 2019.

- Công đoàn Trường chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018; nội dung phát động thi đua năm 2019; phối hợp tham gia báo cáo tổng hợp ý kiến của các hội nghị viên chức cấp cơ sở.

- Các Tiểu ban giúp việc của Công đoàn Trường phối với Văn phòng Công đoàn xây dựng kế hoạch công tác năm 2019.

- Và một số nhiệm vụ trọng tâm khác theo kế hoạch đề ra./.

Hình ảnh về cuộc họp

Nguồn bài viết: Văn phòng Công đoàn; nguồn ảnh http://vnuf.edu.vn


Chia sẻ