Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

15 tháng 12, 2017
Theo Thông báo số 128 ngày 12/12/2017 của Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Nội dung chính của Thông báo số 128 như sau:

 

Theo Quyết định số 2513/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/12/2017 của Nhà trường, Ban tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Giáp, Ủy viên BCH Công đoàn Trường   - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quang Chung, Trưởng tiểu ban TDTT Trường  - P. trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Quang San, Trung tâm GDTC                              - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Cương, Trung tâm GDTC                              - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thu Trang, Trung tâm GDTC                                  - Ủy viên.

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ