Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Họp ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng tháng 8 năm 2017

9 tháng 8, 2017

Chiều ngày 09/8/2017 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng (gồm các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường; chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc; Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường) đã họp dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch công đoàn Trường.

Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Về kết quả hoạt động trong thời gian qua

- Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CBVC, LĐ dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2017; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với nhiều hình thức phong phú.

- Các cấp công đoàn làm tốt công tác tham gia, đại diện trong các Hội đồng xét lương tăng thêm, nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2017, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở và thi đua khen thưởng năm học 2016-2017.

- Công đoàn trực thuộc đã tổ chức tổng kết hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2016-2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

- Công đoàn Trường với trách nhiệm đơn vị trưởng khối đã tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Khối thi đua trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam năm học 2016-2017, được 33 trường thành viên và lãnh đạo công đoàn cấp trên đánh giá cao.

- Ban Nữ công tổ chức tốt các hoạt động hè cho con CBVC, LĐ hiện đang công tác tại Trường và triển khai các hoạt động khác theo kế hoạch.

- Cán bộ công đoàn các cấp trong Trường đã động viên CBVC, LĐ hoàn thành các nhiệm vụ cuối năm học 2016-2017; tích cực tham gia chuẩn bị minh chứng Đánh giá ngoài Trường ĐHLN; vận động CBVC, LĐ tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

- Triển khai công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp theo kế hoạch.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn các cấp trong Trường.

- Các công đoàn trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn trực thuộc theo kế hoạch đề ra từ ngày 12/8/2017 đến ngày 01/9/2017 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Công đoàn khoa/viện chủ động tham gia rà soát kế hoạch năm học 2017-2018, định biên số lượng cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ.

- Động viên, nhắc nhở CBVC, LĐ tích cực, chủ động tham gia chuẩn bị minh chứng Đánh giá ngoài Trường ĐHLN; các cán bộ trực tiếp được phỏng vấn do Đoàn đánh giá ngoài tổ chức cần chuẩn bị chu đáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Động viên CBVC, LĐ tích cực, chủ động tham gia công tác tuyển sinh của Nhà trường.

- Một số nhiệm vụ khác thực hiện theo kế hoạch đã đề ra

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN

Hình ảnh về cuộc họp 


Chia sẻ