Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn ngành năm học 2016-2017

7 tháng 8, 2017
Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày 04/8/2017, tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, bình xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 và ký kết Giao ước thi đua năm học 2017-2018.

Thành phần Hội nghị gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ trách thi đua, cán bộ công đoàn chuyên trách của 33 đơn vị thành viên trong Khối. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ NN&PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp&PTNT Việt Nam và đồng chí Bùi Thế Đạt, Ủy viên BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Nông nghiệp&PTNT Việt Nam.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức có đồng chí Phan Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đ/c Nguyễn Ngọc Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đ/c Dương Trung Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.

Sau nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc phát biểu chào mừng, đồng thời giới thiệu vài nét khái quát về Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, khẳng định Ban Giám hiệu phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua, đồng thời luôn tạo điều kiện cho công đoàn đơn vị hoạt động.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động và công tác thi đua của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam năm học 2016-2017. Báo cáo đã khẳng định kết quả hoạt động công đoàn các đơn vị thành viên đã có nhiều đổi mới so với năm học 2015-2016, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong mỗi đơn vị. Báo cáo tiếp tục khẳng định những ưu điểm trong hoạt động khối, cụm thi đua có tác dụng tích cực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở mỗi đơn vị, thúc đẩy từng CNVC, LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao; đã tổ chức tốt công tác kiểm tra chéo tại mỗi cụm.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đánh giá cao những thành tích trong hoạt động và phong trào thi đua của Khối, yêu cầu khối, cụm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và thực hiện tốt những nội dung trong Giao ước thi đua năm học 2017-2018.

Hội nghị đã tổ chức bình xét đơn vị dẫn đầu, đơn vị xuất sắc năm học 2016-2017; bầu đơn vị trưởng khối, phó trưởng khối, trưởng cụm và phó trưởng cụm năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Kết quả suy tôn các đơn vị trong Khối năm học 2016-2017:

- Cụm 1: Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc (đơn vị dẫn đầu); các đơn vị xuất sắc gồm: Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, CĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, CĐ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang; CĐ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

- Cụm 2: Công đoàn Trường Trung học Thủy sản (đơn vị dẫn đầu); các đơn vị xuất sắc gồm: CĐ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, CĐ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ, CĐ Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.

- Cụm 3: Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (đơn vị dẫn đầu); các đơn vị xuất sắc gồm: CĐ Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, CĐ Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô; CĐ Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ.

- Cụm 4: Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản (đơn vị dẫn đầu); các đơn vị xuất sắc gồm: CĐ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ, CĐ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc.

Kết quả Bầu trưởng khối, Phó trưởng khối, trưởng cụm và phó trưởng cụm năm học 2017-2018:

- Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Trưởng khối, Trưởng cụm 1;

- Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Phó trưởng cụm 1;

- Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc: Phó trưởng khối, Trưởng cụm 2;

- Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi: Phó trưởng cụm 2;

 - Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ, Phó trưởng khối, Trưởng cụm 3;

- Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh: Phó trưởng cụm 3;

- Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp: Phó trưởng khối, Trưởng cụm 4;

- Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình: Phó trưởng cụm 4.

Các thành viên trong Khối đã ký cam kết Giao ước thi đua năm học 2017-2018, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- 100% đơn vị thành viên trong Khối có xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn và người đứng đầu đơn vị.

- Có 98% trở lên số người lao động gia nhập công đoàn.

- Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

- 100% đơn vị trong Khối tham gia và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

- 100% đơn vị thành viên trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao; CBVC, LĐ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không đoàn viên bị hình thức cảnh cáo trở lên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- Có 100% cán bộ công đoàn hàng năm đều được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

- Một số chỉ tiêu về công tác thi đua: Có trên 95% trong tổng số CBVC, LĐ trong mỗi đơn vị đạt danh hiệu LĐTT và công đoàn viên xuất sắc, trong đó số người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua chiếm từ 15-20%.

- Tham gia, giám sát và quản lý cùng chuyên môn để không có đơn vị thành viên nào nợ BHXH... đối với người lao động; 100% đơn vị hoàn thành việc trích nộp kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên theo quy định.

Nhằm ghi nhận những đóng góp cho công tác chỉ đạo của khối, cụm thi đua trong 5 năm vừa qua, đại diện đơn vị trưởng khối đã tặng hoa và cám ơn đồng chí Bùi Thế Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, chuẩn bị nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Khối thi đua các trường là một trong những khối thi đua tiêu biểu của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, được đánh giá cao và nhân rộng điển hình trong toàn Ngành. Có được kết quả như trên, phải kể đến sự tích cực, trách nhiệm của các đơn vị lãnh đạo khối, cụm đặc biệt đơn vị Trưởng khối. Thay mặt Khối, đồng chí Nguyễn Quốc Oánh Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam - đơn vị Trưởng khối năm học 2017-2018 đã tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những đóng góp to lớn cho hoạt động của Khối đối với đồng chí Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHLN, Trưởng khối giai đoạn 2013-2017.

Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua đã trao Cờ của Khối cho đồng chí Phạm Cân, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị năm học 2017-2018.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.

                                             Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn NN&PTNT Việt Nam cùng đại biểu các trường dâng hương tại bia tưởng niệm cán bộ và học sinh Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc bị bom Mỹ sát hại

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Văn nghệ chào mừng

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn  ngành Nông nghiệp & PTNT Việt Nam và đại biểu dự Hội nghị

Đoàn chủ tịch Hội nghị 

Thư ký Hội nghị 

Ảnh Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Khối tặng hoa cho đồng chí Bùi Thế Đạt

Đại diện lãnh đạo Khối mới tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Quân, Trưởng khối giai đoạn 2013-2017 

                                            Trao Cờ của Khối cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc                                                                                      - Đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị năm học 2017-2018


Chia sẻ