Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường

25 tháng 7, 2017
“Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 "Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn".

 

Công đoàn Trường ĐHLN là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Việt Nam; là tổ chức đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường, Công đoàn luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, các cấp công đoàn trong Trường đã tích cực phấn đấu vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vì sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

Hiện nay, Công đoàn Trường có hơn 1.000 đoàn viên sinh hoạt tại 34 công đoàn trực thuộc. Hoạt động công đoàn trong Trường từ năm 2013 đến nay ngày càng khởi sắc, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực trong tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, được thể hiện qua một số nội dung chính sau:

1. Kết quả công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC, LĐ

- Công tác tham gia quản lý: Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Công đoàn Trường đã phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng một hệ thống quy chế nội bộ gồm gần 30 quy chế, quy định, có phạm vi điều chỉnh đến hầu hết các lĩnh vực công tác và hoạt động của Nhà trường, trong đó có quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn đã được sửa đổi ban hành năm 2016.

Hàng năm, công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBVC theo 2 cấp. Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

Các hoạt động thăm lớp dự giờ gắn với thanh tra đào tạo, thanh tra nhân dân, giám sát thực hiện các quy chế về giảng dạy, thi cử, quy chế công vụ, nhằm phát hiện chấn chỉnh những sai phạm trong các hoạt động chuyên môn đã được công đoàn phối hợp với chính quyền tiến hành thường xuyên trong các năm học;

Tham gia cùng lãnh đạo chuyên môn sắp xếp, phân công lao động, kế hoạch giảng dạy đảm bảo công bằng, hợp lý và phù hợp với thực tế tại đơn vị; phối hợp trong công tác đánh giá giảng viên, định biên khối quản lý, phục vụ của Nhà trường.

- Tham gia thực hiện chế độ, chính sách: Công đoàn Trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện cho CBVC, LĐ trong các hội đồng như Hội đồng lương, thưởng, thi tuyển viên chức, xét hết thời gian thử việc, thi đua khen thưởng, kỷ luật…

Đối với CBVC, LĐ khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã xét nâng lương đúng kỳ hạn cho 871 người, nâng lương trước thời hạn cho 134 người; xét nâng ngạch, chuyển ngạch cho 36 người; chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo đến nay cho 337 người, hàng năm đã được rà soát bổ sung để bảo đảm theo đúng chế độ.

Đối với lao động hợp đồng tại các đơn vị cấp III, công đoàn thường xuyên quan tâm giám sát, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật cho người lao động.

Các chế độ ưu đãi trong ngành giáo dục, y tế; chế độ nghỉ lễ tết, nghỉ phép hàng năm của CBVC, LĐ; chế độ công tác phí; chế độ làm thêm giờ được thực hiện theo đúng quy định; công tác xét nghỉ chế độ hưu trí được tiến hành đúng quy định và không có sai sót.

Công đoàn Trường tham gia xây dựng Đề án tinh giản biên chế của Trường theo Nghị định 108 của Chính phủ đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Theo Đề án này việc tinh giản biên chế của Nhà trường từ năm 2015 đến 2021 tinh giản được 11 người, riêng từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được 08 người (03 người sẽ được tinh giản từ nay đến năm 2021) và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản theo đúng quy định.

- Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: Công đoàn các cấp trong nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục vận động CBVC, LĐ thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; phối hợp với chuyên môn xây dựng phương án PCCC theo quy định.

Trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động đã được quan tâm thực hiện đầy đủ. Công đoàn tham gia cùng Nhà trường xây dựng và ban hành Quy chế danh mục nghề độc hại, nguy hiểm, cấp phát bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo đúng quy định và không để xảy ra tai nạn lao động.

- Công tác chăm lo đời sống: Công đoàn đã cùng chính quyền xây dựng, hoàn thiện dần phương án phân phối tiền lương tăng thêm cho phù hợp với điều kiện thực tế của Trường theo hướng có lợi cho những người có hệ số lương thấp - số đông CBVC, LĐ hiện nay, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

Các ngày nghỉ tết, lễ như 30/4, 1/5, 2/9, nghỉ hè… căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường đều chi tiền quà và hỗ trợ tiền cho CBVC, LĐ. Chế độ tham quan, nghỉ mát trong dịp hè hàng năm đều được các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện chu đáo.

Công tác khám chữa bệnh, kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ, đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời (từ năm 2013 đến nay, khám sức khỏe định kỳ cho 1.924 lượt người). Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn được công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo chu đáo.

Nhằm động viên CBVC, LĐ, khuyến khích con em tích cực trong học tập, hàng năm nhân dịp tết Trung thu, các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBVC, LĐ được Nhà trường khen thưởng, tặng quà. Từ năm 2013 đến nay gần 2.682 lượt cháu được Nhà trường tặng quà với tổng giá trị 134.100.000 đồng; 930 lượt cháu có thành tích cao trong học tập được khen thưởng, tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Để giảm bớt khó khăn cho các gia đình cán bộ trẻ nuôi con nhỏ, Công đoàn kiến nghị và thống nhất với Ban giám hiệu đã hỗ trợ, xây dựng Cơ sở giáo dục Hoa Hồng, đến nay đang hoạt động tốt (đã tiếp nhận gần 300 lượt cháu).

- Các hoạt động xã hội, nhân đạo

Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo dưới nhiều hình thức và được đông đảo CBVC, LĐ nhiệt tình hưởng ứng. Từ năm 2013 tới nay, CBVC, LĐ Nhà trường đã ủng hộ đồng bào bị bão lụt, Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma, Ủng hộ nguồn lực cho dự án Ngân hàng bò của Bộ NN&PTNT, quỹ đền ơn đáp nghĩa… được hơn 300 triệu đồng.

Để củng cố, tăng cường quan hệ với các đơn vị bạn, Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều buổi giao lưu, thi đấu thể thao với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang,... các hoạt động giao lưu này là cơ hội tốt để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đơn vị bạn, đồng thời tạo tiền đề cho những hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực chuyên môn.

Ngoài ra, Công đoàn Trường còn tham gia tích cực các hội thi, hội diễn do Công đoàn ngành, Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức và đã đạt nhiều giải thưởng cao.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục

Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của ngành, quy định, quy chế Nhà trường, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích người lao động…như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật viên chức; Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn;…

Phối hợp với chính quyền tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội", Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục còn được triển khai thông qua các hoạt động Văn - Thể, trang website, bản tin nội bộ và hệ thống loa phát thanh của Nhà trường, nhất là thông tin tuyên truyền giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Công đoàn Trường.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện mục tiêu phát triển Trường, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Thông qua các phong trào thi đua, chất lượng đào tạo, hiệu quả công tác được nâng cao, nề nếp giảng dạy, quản lý được củng cố; đội ngũ cán bộ Nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, phẩm chất chính trị. Nhiều thầy cô đã nêu tấm gương sáng, tận tụy vì học sinh thân yêu. Các hoạt động thăm lớp, dự giờ được các thầy cô giáo tích cực hưởng ứng. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn các khoa phối hợp với các bộ môn đã tổ chức dự giờ gần 1.200 lượt giảng viên. Người được dự giờ, người đi dự giờ đều thu được những kinh nghiệm quý báu. Một số kết quả chính qua phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị như sau:

- Công tác đào tạo: Tổng số giờ thực hiện hàng năm khoảng 250.000 giờ quy chuẩn. Đội ngũ giảng viên/giáo viên đã luôn cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo; hàng năm có trên 91% giảng viên vượt định mức giờ giảng; từ năm 2013 đến nay, mở thêm được 14 ngành đào tạo đại học, 07 chuyên ngành sau đại học (05 chuyên ngành Thạc sỹ; 02 chuyên ngành Tiến sỹ); tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung cho tất cả các chương trình đào tạo các ngành học theo định kỳ 2 năm/01 lần; đánh giá cán bộ giảng dạy qua 1.682 lượt môn học, với 80.480 phiếu khảo sát; công tác tư vấn, tiếp thị tuyển sinh được đặc biệt quan tâm.

- Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế: Các hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) trong 05 năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, từ năm 2013 đã triển khai thực hiện 14 đề tài Nhà nước; 41 đề tài cấp Bộ; 12 đề tài cấp tỉnh, thành phố và 247 đề tài cấp cơ sở. Các kết quả hoạt động KHCN đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, trình độ chuyên môn cho đội ngũ CBGD, bổ sung, cập nhật kiến thức mới, ngoài ra còn góp phần tăng thêm thu nhập cho CBVC, LĐ.

Hợp tác quốc tế cũng đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đang dần đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường vị thế của Nhà trường. Từ năm 2013 đến nay, đã có gần 150 đoàn khách với 400 lượt người nước ngoài đến công tác, làm việc tại Trường.

- Công tác quản lý, phục vụ: CBVC, LĐ khối phòng ban, trung tâm đã có nhiều cố gắng cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao nghiệp vụ, phân công và khoán việc hợp lý, nâng cao tính hiệu quả, tích cực chủ động sáng tạo trong công việc, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng quản lý và phục vụ của mình.

Qua các phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành khen thưởng.

4. Kết quả phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh

- Công tác phát triển đoàn viên: Công tác phát triển đoàn viên luôn được Công đoàn quan tâm, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn. Hầu hết những người được tuyển dụng, có hợp đồng lao động ổn định đều được các tổ công đoàn chủ động tuyên truyền, vận động, giải thích, giúp đỡ gia nhập công đoàn. Từ năm 2013 đến nay, đã kết nạp được 137 đoàn viên mới, đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của Công đoàn ngành giao.

- Tham gia xây dựng Đảng: Công đoàn Trường đã chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng. Từ năm 2013 đến nay đã có 225 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng; 130 CBVC, LĐ được kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong tổng số CBVC, LĐ của Nhà trường hiện nay gần 60%.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, lao động: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, cùng với các cấp chính quyền, công đoàn đã động viên CBVC, LĐ tích cực học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn: Công đoàn Trường đã cử 35 lượt cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn ngành tổ chức hàng năm. Ngoài ra, Công đoàn Trường đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn (năm 2014 và 2016) cho gần 200 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Qua các lớp tập huấn, nhận thức về vai trò của tổ chức công đoàn được củng cố, nâng cao; nội dung, phương pháp công tác công đoàn được hệ thống hoá; các chế độ chính sách mới có liên quan đến công đoàn và quyền lợi người lao động được cập nhật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Từ năm 2013-2017, Công đoàn Trường đã triển khai kịp thời việc thành lập mới, chia tách và đổi tên một số công đoàn trực thuộc cho phù hợp với sự thay đổi bộ máy tổ chức của Nhà  trường; chỉ định bổ sung cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng nhu cầu công tác; kiện toàn lại Tiểu ban Tài chính theo quy định mới về quản lý tài chính của Nhà nước; thành lập Tiểu ban biên tập website công đoàn; tổ chức tốt Hội nghị giữa nhiệm kỳ các cấp công đoàn trong Trường (6/2015).

5. Công tác vận động nữ CBVC, LĐ

Đội ngũ nữ CBVC, LĐ những năm qua không ngừng tăng về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường. Số nữ CBVC, LĐ hiện nay chiếm hơn 40% tổng số CBVC, LĐ của Nhà trường, trong đó có 01 PGS, 28 Tiến sỹ, 285 Thạc sỹ. Nhiều chị em đã trở thành những cán bộ quản lý giỏi, giảng viên giỏi, tham gia công tác quản lý trong hầu hết các lĩnh vực công tác của nhà trường. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các đơn vị, tổ chức.

Từ năm 2013 đến nay đã có gần 80 lượt nữ CBVC, LĐ đi học sau đại học trong và ngoài nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 200 lượt; 30 nữ CBVC, LĐ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; 65 chị em được kết nạp vào Đảng; 112 chị được cử đi học lớp cảm tình Đảng; 71 nữ CBVC, LĐ là đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và hơn 50 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp; phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, BCH Công đoàn Trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ "Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn".

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ