Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổng kết năm học 2017-2018 Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng

30 tháng 5, 2018
Chiều ngày 30/5/2018, đại diện BTV Công đoàn Trường dự tổng kết năm học 2017-2018 Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng

Đến dự buổi tổng kết năm học 2017-2018, có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường; đồng chí Phạm Lê Hoa, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp; đồng chí Nguyễn Thị Hằng Phó tiểu ban chính sách Ban Nữ công; cô giáo Tạ Thị Minh Hà, phụ trách Cơ sở mầm non Hoa Hồng cùng đông đảo các cô giáo, đại diện ban phụ huynh, phụ huynh và các cháu học sinh Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng.

Tại buổi tổng kết cô giáo Tạ Thị Minh Hà đã báo cáo tổng kết trong năm học 2017-2018 của Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng với tổng số cháu theo học là 51, kết quả nổi bật đã đạt được: Tổ chức sắp xếp các lớp học theo từng lứa tuổi phù hợp; 15 cháu (lứa tuổi 5-6) được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương tình mẫu giáo 5-6 tuổi; có 42/51 cháu được tặng phiếu bé ngoan; công tác giáo dục và nuôi dưỡng thực hiện tốt; ngoài ra tổ chức tốt cho các cháu tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động ngoài trời… Về phương hướng trong năm học 2018-2019, Cơ sở giáo dục đề ra chỉ tiêu duy trì đảm bảo số lượng các cháu học sinh từ 55-60 cháu; giữ  ổn định đội ngũ và đầu tư mua sắm một số trang thiết bị học tập cho các cháu; đảm bảo Cơ sở giáo dục mầm non là cơ sở có chất lượng để CBVC, LĐ Nhà trường gửi con yên tâm công tác.

Báo cáo tổng kết cũng đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018 ngoài sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của đội ngũ giáo viên là sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Nhà trường, BCH Công đoàn Trường và Ban Nữ công đối với hoạt động của Cơ sở mầm non Hoa Hồng.


Chia sẻ